Norska företag drar i bromsen

centrala oslo
Norska företag bromsar investeringar, enligt en centralbanksenkät.

Coronakrisen och lägre oljepriser har lett till att norska företag kraftigt dragit ned på sina investeringsplaner, visar en enkät gjord av Norges centralbank.

Covid-19-utbrottet och smittskyddsåtgärderna har lett till ett kraftigt fall i ekonomisk aktivitet denna vår, konstaterar banken. Nedgången i årstakt ligger på cirka 5,3 procent, enligt enkäten.

Det kan jämföras med nedgången på 3 procent när finanskrisen härjade som värst hösten 2008.

Banken tillägger att de tillfrågade företagen i enkäten överlag räknar med att aktivitetsnivån kommer att vara fortsatt låg under det kommande halvåret. Företagen räknar också med en väsentligt lägre löneökningstakt nu än vad de gjorde före coronakrisen.

Den hushållsorienterade sektorn av ekonomin väntas få upp aktivitetsnivån under det kommande halvåret, liksom den kommersiella tjänstesektorn. Men samtidigt väntas svagare efterfrågan från omvärlden och oljeindsutrin samtidigt som byggsektorn antas bromsa in till följd av minskad efterfrågan på både bostäder och kommersiella fastigheter.

Relaterat:

Norsk investeringsfond blåst på 100 miljoner Den statliga norska investeringsfonden Norfund har förlorat 100 miljoner kronor i en svindel med koppling till ett låneavtal i Kambodja, rapporterar n...
Norska Norwegian rasar 15 procent på börsen Flygbolaget Norwegians aktie rasade på Oslobörsen efter morgonens trafiksiffror. När Oslobörsen stängde hade kursen gått ner 15,4 procent. Torsdage...
SAS tar in 12 miljarder: Nu klarar vi krisen Med ett tillskott på 12 miljarder kronor klarar SAS krisen, försäkrar vd Rickard Gustafson. – Jag är väldigt glad över att de tre huvudägarna nu går ...
Norsk krona stärks efter räntebesked Den norska kronan stärks efter ett oväntat hökaktigt räntebesked från Norges Bank, den norska centralbanken. En rad räntehöjningar planeras när nu ...