Klart för ny norsk storsatsning på olja

De norska oljebolagen Equinor och Aker BP har efter åratal av dödläge gjort upp om en koordinerad plan för hur man ska utveckla tre stora oljelicenser på den norska kontinentalsockeln.

Det rör sig om: Krafla, Fulla respektive Nord for Alvheim (Noa), som tillsammans tillhör de största outvecklade norska oljetillgångarna som finns.

Aktierna i Equinor och Aker BP faller med 2,9 respektive 2,5 procent efter beskedet, i linje med utvecklingen på Oslobörsen.

De tre licenserna är sammanlänkade i ett komplext system av så kallade reservoarer med både gas och olja, som enligt beräkningar sammanlagt har utvinningsbara resurser på 500 miljoner fat oljeekvivalenter, enligt bolagen.

Konstruktionen av oljeplattformar och annan utrustning som krävs ska enligt planen inledas 2022. Men bolagen anger ingen tidsplan för hur länge det dröjer tills det att produktion av olja och gas kan inledas eller hur mycket den gemensamma satsningen beräknas kosta.

Enligt analytiker på Sparebank 1 Markets handlar det dock om 50–70 miljarder norska kronor som nu ska satsas och en möjlig produktionsstart om fem år.

Uppgörelsen mellan Equinor och Aker BP kommer dagarna efter det att stortinget i Oslo beslutat om tillfälliga skattelättnader för oljeindustrin. Syftet med skattelättnaderna är att stimulera till mer investeringar inom oljeindustrin och därmed rädda norska arbetstillfällen.

Den norska oljeindustrin står liksom utländska konkurrenter inför stora utmaningar till följd av minskad global efterfrågan på bränsle under covid-19-pandemin, vilket tryckt ned oljepriset.

Relaterade artiklar

Back to top button