Norska företag drar i bromsen

Coronakrisen och lägre oljepriser har lett till att norska företag kraftigt dragit ned på sina investeringsplaner, visar en enkät gjord av Norges centralbank.

Covid-19-utbrottet och smittskyddsåtgärderna har lett till ett kraftigt fall i ekonomisk aktivitet denna vår, konstaterar banken. Nedgången i årstakt ligger på cirka 5,3 procent, enligt enkäten.

Det kan jämföras med nedgången på 3 procent när finanskrisen härjade som värst hösten 2008.

Banken tillägger att de tillfrågade företagen i enkäten överlag räknar med att aktivitetsnivån kommer att vara fortsatt låg under det kommande halvåret. Företagen räknar också med en väsentligt lägre löneökningstakt nu än vad de gjorde före coronakrisen.

Den hushållsorienterade sektorn av ekonomin väntas få upp aktivitetsnivån under det kommande halvåret, liksom den kommersiella tjänstesektorn. Men samtidigt väntas svagare efterfrågan från omvärlden och oljeindsutrin samtidigt som byggsektorn antas bromsa in till följd av minskad efterfrågan på både bostäder och kommersiella fastigheter.

Relaterade artiklar

Back to top button