1 000 Scania-tjänster hotas i Södertälje

Lastbilstillverkaren Scania planerar omfattande personalnedskärningar i coronapandemins spår. I Södertälje kan 1 000 tjänster försvinna.

Intäkterna för lastbilstillverkaren Scania har sjunkit rejält under coronakrisen. Bolaget räknar med att efterfrågan kommer att förbli låg under en lång tid.

Scania planerar nu för att minska personalstyrkan globalt med 5 000 medarbetare i år. Det omfattar inte bara cirka 1 000 tjänstemän i Södertälje, utan även visstidsanställda, konsulter och personal inom produktionen samt inom försäljnings- och serviceorganisationen. Vissa av de 5 000 som berörs har redan hunnit varslas.

– Osäkerheten kring covid-19 skapar en osäkerhet hos våra kunder när det gäller hur stort transportbehov det kommer att finnas framöver. Det gör att när vi ser framåt så kommer efterfrågan inte komma tillbaka på ganska lång tid, säger Henrik Henriksson, vd för Scania, till TT.

Något mål i kronor och ören för besparingsåtgärderna vill han inte redovisa, men det handlar om att Scania efter den akuta kassaflödeskrisen i covid-19-pandemins spår nu måste hantera en djup efterfrågekris.

– Egentligen är det ingen verksamhet som inte berörs, säger Henrik Henriksson.

Scania har tidigare korttidspermitterat delar av personalstyrkan vilket enligt bolaget har minskat de negativa ekonomiska effekterna på verksamheten men fler sparåtgärder är fortfarande nödvändiga.

Scania ser nu även över företagsstrukturen och fasta kostnader.

– Både ur ett industriellt och kommersiellt perspektiv.

Scania, som tillsammans med tyska MAN ingår i den börsnoterade Traton-koncernen, hade vid årets början cirka 51 000 anställda, varav nästan 19 000 i Sverige.

Traton-aktien faller nästan 4 procent efter nedskärningsbeskedet, vilket gör att nästan 37 procent av koncernens börsvärde gått upp i rök sedan årsskiftet.

Relaterade artiklar

Back to top button