Aggressiv spelreklam ska stoppas med ny lag

Alltför aggressiv spelreklam ska stoppas. Dessutom ska olicensierade aktörer stängas av från spelmarknaden. Det är några av regeringens förslag för att stärka spelregleringen.

– Spelberoende är ett folkhälsoproblem. Det handlar om en marknad där många konsumenter är sårbara och det kräver att vi tar tillbaka kontrollen. Det är otvivelaktigt inom nätkasinon som de största riskerna finns, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).

Regeringen har tidigare aviserat att man vill reglera spelmarknaden hårdare. Främst handlar det om att begränsa spelreklam och olicensierat spel, det vill säga spel som saknar tillstånd i Sverige som inte omfattas av konsumentskyddet.

– Det är klart att systemet hotas om det kommer bolag utifrån som inte följer regelverket, säger Shekarabi.

Ökat reklamförbud

Bland åtgärderna finns ett utökat reklamförbud för olicensierat spel och att kraven skärps vid marknadsföring av spel generellt. Detta för att skydda barn och ungdomar samt personer med spelproblem, enligt regeringen.

– Det måttfullhetskrav som i dag finns vid marknadsföring av spel kommer att skärpas.

Omkring 340 000 svenskar har någon grad av spelproblem i dag och uppemot 70 000 har stängt av sig på Spelinspektionens tjänst spelpaus.se.

Regeringen vill rikta sig mot själva spelprogramvaran för att försöka stoppa olagliga aktörer. Den som tillverkar, tillhandahåller, installerar eller ändrar spelprogramvara för vadhållning online ska ha tillstånd för detta. Ett förbud föreslås även mot att främja olovligt spel.

Från nästa år

I samband med den nya spellagen och omregleringen 2019 ökade den så kallade kanaliseringen, bolag inom licenssystemet, från ungefär hälften av omsättningen till i dag omkring 85 procent av omsättningen på marknaden. Hur stor ytterligare del av det olicensierade spelet som man kan få bort med dagens förslag kan inte Shekarabi uppge.

Förslaget går nu på remiss till lagrådet. De flesta lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och åtgärden om spelprogramvara ett halvår senare.

Regeringen har under processens gång bjudit in kasinobolagen och Ardalan Shekarabi säger att det har gått åt rätt håll sedan 2019, spelreklamen har blivit mindre aggressiv. Flera vägledande domar har också slagit fast vad kravet på måttfullhet innebär.

Men branschen har inte tagit tillräckliga steg, enligt socialförsäkringsministern.

– Många bolag har tagit steg i rätt riktning men det gäller naturligtvis inte alla bolag och det finns ingen överenskommen branschpraxis som möter de förväntningar som finns.

Tittar på bonusar

Dessutom föreslås att Konsumentverket får gå in med en avgift för bolag som bryter mot förbudet att skicka viss direktreklam. En ny lag ska också göra det skyldigt för licens- och tillståndshavare att lämna uppgifter om utvecklingen på spelmarknaden.

Under pandemin har tillfälliga regler gällt för bonusar och ett nätkasino har som högst fått ge 100 kronor i bonus. Regeringen ger nu Spelinspektionen i uppdrag att titta på om ändringarna ska bli permanenta, något ministern är bredd att gå fram med.

– Självklart, svenska staten har en skyldighet gentemot våra medborgare att skydda konsumenter på spelmarknaden.

Relaterade artiklar

Back to top button