Allra-målet: Fängelsestraff för de inblandade

Hovrätten ändrar de tidigare friande domarna mot de höga cheferna i fondförvaltaren Allra. De fyra män som av tingsrätten friades för bland annat mutbrott och grov trolöshet mot huvudman döms nu till mellan fyra och sex års fängelse.

Hovrätten har även beslutat om skadestånd och näringsförbud.

Den här domen var väntad och går i alla delar på min linje, säger åklagare vid Ekobrottsmyndigheten Thomas Hertz.

Det uppmärksammande fallet gäller fondförvaltaren Allra (tidigare Svensk fondservice) som förvaltat pensionspengar inom PPM-systemet. Fyra män, däribland de två grundarna till Allra, stod åtalade för att ha gjort en medvetet dyr värdepappersaffär och samtidigt skott sig själva med utbetalningar på cirka hundra miljoner kronor.

De män som åtalats och nu dömts har haft ställningar som vd, vice vd och förvaltningschef i Allra samt vd i Oak Capital.

Fängelsedomar

Allras grundare och vd Alexander Ernstberger döms i hovrätten för grovt mutbrott och grov trolöshet mot huvudman. Han får sex års fängelse och näringsförbud.

Medgrundaren till Allra, även han åtalad, döms för grovt mutbrott och grovt häleri till fem års fängelse.

De två andra männen döms för bland annat grovt bokföringsbrott, grov bestickning och medhjälp till trolöshet för huvudman. De får fem respektive fyra års fängelse.

De fyra männen har tidigare friats på samtliga åtalspunkter i tingsrätten. I hovrätten bedöms i stället brotten som grova och påföljden blev fängelsestraff och skadestånd för samtliga, samt näringsförbud och utreseförbud för två av männen.

“Brotten har varit grova med hänsyn till att de har rört betydande belopp. De har medfört ekonomisk skada för pensionsfonderna och inneburit missbruk av det särskilda förtroende som det innebär att förvalta pensionsmedel”, skriver hovrättsrådet Christer Lundh i ett pressmeddelande.

Värdepapperaffären

De fyra männen, varav två av grundarna till Allra, var inblandade i en värdepappersaffär via ett bolag som heter Oak Capital. Den affären var långt dyrare än det marknadsmässiga priset och i samband med den affären fick två av de inblandade en utbetalning i hundramiljonersklassen. En affär som medförde skada för pensionsspararna, enligt åtalet.

Tingsrätten menade i sin dom att det inte gick att att bevisa bortom rimligt tvivel att affären inte var marknadsmässig. Hovrätten har kommit fram till att affären var brottslig.

“Enligt hovrätten har samtliga åtalade varit införstådda med upplägget, brottsplanen, och alla har varit aktiva i genomförandet och väsentliga för att realisera planen.”, skriver hovrätten i ett pressmeddelande.

Åklagaren Thomas Hertz yrkade på mellan fem och sju års fängelse för de fyra männen.

Relaterade artiklar

Back to top button