Allt färre brev skickas

Mängden skickade brev fortsätter att minska. Under fjärde kvartalet minskade brevvolymerna med tio procent som en effekt av den pågående digitaliseringen, skriver Postnord i sitt bokslut. Samtidigt skedde en svag ökning av paketvolymerna med en procent.

Rörelsevinsten sjönk samtidigt till 762 miljoner kronor jämfört med 843 miljoner kronor samma period föregående år och ingen utdelning föreslås nu lämnas för 2021.

”Resultatet påverkades negativt av minskade brevvolymer, i linje med den historiska trenden, samt av utmanande planeringsförutsättningar för paketverksamheten vilket resulterade i något för höga produktionskostnader”, skriver koncernchefen Annemarie Gardshol i en kommentar.

Relaterade artiklar

Back to top button