Användning av kontanter rasar

Coronapandemin får nu tydliga effekter även för kontantanvändandet i samhället. Under våren minskade kontantuttagen med en fjärdedel, enligt nya siffror.

Allt färre kontanter används och det märks också i uttagsstatistiken från landets bankomater. De senaste tio åren har minskningen på årsbasis legat omkring 8–12 procent men utvecklingen har under de senaste fyra månader kommit att fördubblas enligt Bankomat AB som ägs gemensamt av landets storbanker.

Under april-maj var nedgången 25 procent och preliminära siffror för juni visar på en 24-procentig nedgång.

– Vi hade räknat med en tioprocentig nedgång i år och 25 procent är ju en tydlig effekt av pandemin, säger kund- och marknadschefen Johan Nilsson.

En av de troliga huvudförklaringarna är inte helt oväntad, den generation som i störst utsträckning använder sig av kontanta betalningslösningar, det vill säga äldre, är också de som finns till stor del inom riskgruppen och därför inte rör sig ute i samhället på samma sätt som tidigare.

– De har troligtvis blivit tvingade att lösa sin ekonomi på annat sätt. Sedan är det många evenemang som till exempel marknader där man använder sig av kontanta medel som nu fått ställas in, säger Johan Nilsson.

Den minskade användningen av kontanter har kommit att ifrågasättas, bland annat har riksbankschef Stefan Ingves som varnat för att en samhällsgrupp som inte kan använda digital teknik, läs företrädesvis äldre människor, kan komma att exkluderas.

Att säga att coronapandemin nu gör att svenskar kommer närmare ett kontantlöst samhälle vill dock inte Ingves påstå.

– Det är för tidigt att säga om det blir på det sättet. Vi kan inte se några större effekter, kontantanvändningen har minskat i någon mån. Det har funnits tankar kring att sedlar skulle vara speciellt smittsamma men det är inte så. Vad man ska göra när det gäller pandemin, det är att tvätta händerna och allt annat som man förväntas göra, säger han.

Även om antalet bankomater minskar med 5–10 procent årligen behöver dock ingen vara orolig för att de ska försvinna helt. Tvärtom sätts till och med nya bankomater ut på vissa orter.

– Vi kommer inte se en sämre generell täckning och kommer väldigt sällan ta bort den sista automaten på en ort. Däremot kommer det ju bli färre och färre automater, säger Johan Nilsson.

Fakta: Ökat intresse för kontanter

Trots att användandet av kontanter minskar successivt vill svenskarna ha kvar kontanter.

I en Sifo-undersökning beställd av Bankomat AB i maj svarade tre av fyra tillfrågade att de vill kunna betala med kontanter i framtiden.

Det kan jämföras med 72 procent föregående år och 68 procent 2018.

Källa: Bankomat AB.

Relaterade artiklar

Back to top button