Arbetsgivare skriker efter arbetskraft

Jobbprognosen inför hösten är superljus, framför allt i hotell- och krogbranschen. Den har aldrig varit så positiv tidigare, enligt bemanningsföretaget Manpowers återkommande kvartalsmätningar.

Sysselsättningsindex stiger till plus 25 inför fjärde kvartalet, det högsta värdet som noterats så länge Manpower mätt (16 år). Inför tredje kvartalet låg siffran på 13. Uppgången gäller grovt sett alla regioner i Sverige.

I hotell och restaurangbranschen har indexet stigit till hela 53, vilket förstås förklaras av de slopade restriktionerna som kommit efter det att näringen i det närmaste legat i dvala under pandemin.

Indexet definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. 600 arbetsgivare har svarat.

Relaterade artiklar

Back to top button