Arbetslösheten har nått nio procent

Antalet nyinskrivna arbetslösa har fördubblats under coronakrisen jämfört med samma period förra året. Och det kommer att fortsätta stiga, enligt Arbetsförmedlingens bedömning.

En allt större andel av de som varslats arbetar inom industrin.

Antalet nyinskrivna hos Arbetsförmedlingen fortsatte att öka under förra veckan, och arbetslösheten är nu nio procent.

– Vi ser att arbetslösheten fortsätter att öka i hög takt, det är ett allvarligt läge för svensk arbetsmarknad. Vi ser väldigt tydliga effekter av pandemin och vår bedömning är att de kommer att fortsätta vara tydliga under året, men även under nästa år, säger Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Mellan 22 och 28 juni skrev 11 576 personer in sig som arbetssökande, 4 179 fler än samma period förra året. Totalt är 465 051 personer inskrivna som arbetslösa. Av dem är 229 000 nyanmälda sedan början av mars – nästan en fördubbling jämfört med samma period förra året.

Och det spås fortsätta på samma sätt. Myndighetens bedömning är att arbetslösheten toppar på 11,4 procent under våren 2021 med över 600 000 inskrivna arbetslösa.

– Vår bedömning är att det kommer att fortsätta öka fram till mars 2021, för att därefter vända nedåt i en långsam takt.

Ökningen sker på bred front inom olika åldersgrupper, utbildningsnivåer och bland såväl inrikes- som utrikesfödda.

1 915 personer varslades om uppsägning under förra veckan. Totalt har 88 408 personer varslats om uppsägning sedan början av mars, vecka 10 till och med vecka 26.

I början av krisen var det flest varsel inom hotell, restaurang, rese- och transportsektorerna. Men med tiden har industrin tagit en större andel, och i dagsläget är 15 procent av de som varslats om uppsägning kopplade till industrin.

– Ju mer långvarig den här krisen blir, desto fler riskerar att bli uppsagda och arbetslösa. Men hur det utvecklar sig framöver beror dels på vad som händer inom svensk ekonomi, men också inom världsekonomin. Till exempel är svensk industri exportberoende, vilket gör att den påverkas mycket av vad som händer i omvärlden, säger Sandra Offesson.
Fakta: Snabb ökning sedan mars

Under veckan den 22–28 juni var arbetslösheten nio procent.

I början av mars i år, innan pandemin slog till mot arbetsmarknaden, var arbetslösheten 7,4 procent.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade artiklar

Back to top button