Arbetslösheten ökar mest bland unga

Ungdomsarbetslösheten stiger nu kraftigt. Men det är långt kvar till nivåerna efter finanskrisen.
– Så vi kan förvänta oss att den stiger ganska mycket mer, säger Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén.

Arbetslösheten fortsätter att stiga stadigt, vecka efter vecka, i coronakrisens spår.

Myndighetens veckosiffror visar att drygt 11 000 nya skrev in sig som arbetslösa. Och arbetslösheten, som andel av arbetskraften, steg i förra veckan till 8,4 procent, upp från 8,3 procent veckan dessförinnan.

– Det ökar med ungefär 0,1 procentenheter per vecka, säger Annika Sundén som står fast vid bedömningen om en arbetslöshet på runt elva procent till sommaren när dessutom fler normalt sett, vid skolavslutningarna, börjar söka jobb.

Andelen unga arbetslösa, i åldern 18–24 år, har sedan krisens början ökat från 9,3 till elva procent, till totalt 58 300. Det hänger starkt ihop med att det krisar kraftigt i branscher, bland annat hotell och restaurang, där många unga jobbar.

Men det är långt kvar till toppnoteringen 19 procent 2011, i sviterna av finanskrisen. De ungas jobbmarknad är ofta känslig för konjunkturen. Det talar för att ungdomsarbetslösheten kommer att stiga en hel del framöver, enligt Arbetsförmedlingen.

Att i det här läget klara ungdomsgarantin, att kunna erbjuda arbetslösa ungdomar en aktivitet efter 90 dagar, blir svårt.

– Det blir en utmaning när så många nu skriver in sig, säger Annika Sundén som hoppas att regeringens åtgärder med bland annat fler utbildningsplatser kan ge avlastning.

Veckans varselstatistik visar samtidigt att förförra veckans nedgång var tillfällig. Nu ökar varslen igen till drygt 2 600, om än inte till de skyhöga talen i början av krisen. De flesta som varslades i förra veckan fanns inom branscherna bemanning och researrangörer, enligt Arbetsförmedlingen.

Relaterade artiklar

Back to top button