Arbetslösheten ökar till finanskrisnivåer

Arbetslösheten ökade kraftigt i juni – till över en halv miljon arbetslösa i Sverige. Allra värst är det bland ungdomar, där arbetslösheten rusade till 32 procent.

– Vi är i princip tillbaka på toppen av arbetslösheten under finanskrisen, säger SEB-ekonomen Olle Holmgren.

Arbetslösheten bland ungdomar ökade kraftigt i juni, upp med 8,7 procent till 32,3 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Totalt var över en halv miljon personer, 557 000, arbetslösa i juni. Det motsvarar en arbetslöshet på 9,8 procent.

– Vi pratar om en ökning på 150 000 personer jämfört med i juni förra året. Det är en ökning med 2,6 procentenheter, säger Marija Kamath, statistiker och utredare på SCB.

Rensar man bort för säsongseffekter under sommaren, då bland annat många studenter anmäler sig som arbetssökande, lyfter arbetslösheten till 9,2 procent enligt SEB-ekonomen Olle Holmgren. Det är något högre än väntat och den högsta nivån sedan finanskrisen.
Tillbaka på finanskrisens nivåer

– Vi är i princip tillbaka på toppen av arbetslösheten under finanskrisen. Toppen en enskild månad under 2009 låg på 9,3 procent säsongsrensat, säger Holmgren.

Han hade själv räknat med 9,1 procent i säsongsrensad arbetslöshet i juni.

– Men det är en ganska normal avvikelse för den här ganska volatila statistiken, säger han.

Sysselsättningen har minskat med 148 000 personer till 5 101 000 personer. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,7 procent.

– Störst var minskningen i hotell- och restaurangbranschen, där antalet arbetade timmar kalenderkorrigerat har minskat med 41,1 procent jämfört med juni 2019. Vi har också sett stora minskningar i branscherna transport, tillverkning av verkstadsvaror och handel, säger Marija Kamath.

Enligt Holmgren kan tunga prognosmakare som Riksbanken ha underskattat kraften i nedgången på den svenska arbetsmarknaden som vi står inför. Men samtidigt tar han fasta på att statistik från Arbetsförmedlingen pekar på att ökningen i arbetslöshet har börjat mattas av.
”Fortsätter uppåt”

SEB räknar med att nedgången fortsätter till slutet av året eller in i början av 2021, ned till en arbetslöshet på kanske 10,5 procent säsongsrensat. I Riksbankens prognos nås toppen på 9,6 procent under tredje kvartalet 2020.

– Det finns all anledning att tro att arbetslösheten fortsätter uppåt under andra halvåret och kanske även en bit in på nästa år, säger Holmgren.

Det kraftiga lyftet för ungdomsarbetslösheten förklaras delvis av att många svenska studenter anmäler sig som arbetslösa på sommaren.

– Sommarmånaderna är ju volatila i den här statistiken, delvis på grund av de här ungdomarna. Det kan variera mycket mellan månaderna, med tillfälliga toppar under sommaren.

Han tillägger att sysselsättningen minskar mer än vad arbetslösheten stiger i coronakrisen, då en del som drabbas slutar söka jobb eller väljer att plugga i stället för att gå arbetslöshet.

Enligt SCB:s säsongsrensade och utjämnade data var arbetslösheten 9,3 procent i juni, jämfört med 8,0 procent månaden före.

Relaterade artiklar

Back to top button