Avanzas vinst över en halv miljard

Nätbanken gör ett plusresultat på drygt en halv miljard kr det andra kvartalet. Samtidigt ökar bankens kostnader.

Nätbanken Avanza, som utnämndes i till Årets Bank av Privata Affärer ifjol, redovisar ett rörelseresultat på 536 miljoner kr för det andra kvartalet 2021.

Ett genomsnitt av fem analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var 539 miljoner kr.

De totala intäkterna uppgick till 754 miljoner kr. Där låg analytikernas snittprognos på just 754 miljoner kr.

Courtageintäkterna var 334 miljoner kr, vilket kan jämföras med analytikersnittet på 339 miljoner kr.

Avanza upprepar sin prognos att kostnadsökningen för 2021 väntas bli 15 procent, vilket är över bankens långsiktiga prognosintervall på 9-12 procent.

Det framgår av delårsrapporten.

Guidningen för 2021 är exklusive extraordinära flytt- och hyreskostnader för 2020 och 2021.

”Under andra kvartalet nådde vi över 1,5 miljoner kunder och passerade 700 miljarder i sparkapital. Även om aktiviteten var lägre än under första kvartalet ligger den fortfarande på en betydligt högre nivå än under 2020”, skriver vd Rikard Josefson i delårsrapporten.

Antalet courtagegenererande notor under första halvåret var drygt 70 procent högre än under första halvåret 2020 och den courtagegenererande omsättningen var 36 procent högre, framhåller han.

”Under ett och ett halvt år har vi vuxit antalet kunder med över 500.000 och sparkapitalet med 75 procent. Det ger resultat. Det kan vi också konstatera utifrån statistiken rörande marknadsandelarna för första kvartalet, som kom i maj, och där Avanza fortsatte att öka sin marknadsandel som nu uppgår till 6,2 procent av sparmarknaden. Andelen av nettoinflödet till sparmarknaden var 25 procent, vilket ger en andel på 19 procent på rullande 12 månader”, uppger Avanzachefen.

Det finansiella resultatet som banken levererar för andra kvartalet är det näst högsta för Avanza någonsin, men det nådde inte samma nivå som i första kvartalet. Rikard Josefson noterar att man har haft en mera sidledes gående börs under kvartalet och en volatilitet som har fortsatt sin trend nedåt sedan pandemins inledning.

”Fondprovisionerna fortsatte att öka och fondkapitalet uppgår nu till 195 miljarder kr, vilket är en ökning med över 60 procent sedan början av 2020. Även Corporate Finance visade en fortsatt hög aktivitet”, skriver han vidare.

Avanza kommer, med anledning av den starka utvecklingen sedan nätbanken i början av fjolåret lanserade sina mål för 2025.

Det framgår av halvårsrapporten på onsdagen.

I Avanzas delårsrapport i april var budskapet att målen skulle ses över ”längre fram i år”.

Avanza skriver nu att en översyn av målen kommer att göras med en ”eventuell upprevidering”, vilket är samma budskap som tidigare där lydelsen var att Avanza skulle ”eventuellt höja” målen.

Några av bankens mål är att marknadsandelen ska vara 15 procent av det totala nettoinflödet till den svenska sparmarknaden år 2025 och att Avanza ska ha en marknadsandel på närmare 7 procent av den svenska sparmarknaden vid utgången av samma år.

Avanza Banks vd Rikard Josefson uppger i delårsrapporten för det andra kvartalet att händelsen med delade personuppgifter med Facebook, som det tidigare har rapporterats om, är mycket beklaglig.

”Avanza hade en koppling mot Facebook som vi inte skulle ha haft, aldrig hade för avsikt att ha och inte heller nyttjade. Det hela berodde på ett handhavandefel hos oss. Uppgifterna som inhämtats av Facebook har raderats och har enligt uppgift från dem aldrig använts”, skriver Avanza-chefen som även tidigare har kommenterat och beklagat händelsen.

Efter medierapporteringen anmälde Avanza sig själva till Integritetsskyddsmyndigheten för eventuella brister i kunduppgiftshantering.

Specifikt rörde det sig om telefonnummer, mejladresser och information om befintliga lån som hamnade i Facebooks händer. Personer som under läckan har ansökt om att bli kund hos nätmäklaren har även fått personnummer skickade, skrev Ekot.

Relaterade artiklar

Back to top button