Axfood ökar omsättningen till 13 miljarder efter bunkringshysterin

Koncernen Axfood som ligger bakom bland annat Willys och Hemköp, har nu presenterat årets första kvartal.

”Årets första kvartal har varit ett mycket speciellt kvartal. Efter en stabil inledning på året resulterade spridningen av Covid-19 i ett kraftigt förändrat köpbeteende hos konsumenterna under senare delen av kvartalet,” skriver Klas Balkow, vd och koncernchef på Axfood, i rapporten.

”Mer eller mindre över en natt ökade trycket i såväl butik som inom e-handeln. Bunkringen innebar en kraftig försäljningstillväxt under denna period, men också stora påfrestningar på varuförsörjningen som kämpade med att upprätthålla en rimlig servicegrad. Den initiala bunkringen av dagligvaror har mattats av men efterfrågan är fortsatt hög, särskilt i storstäderna och bostadsnära områden, då fler väljer att äta hemma.”, fortsätter Klas Balkow.

Under det första kvartalet ökade omsättningen med cirka 9 procent och hamnade på 13 miljarder kronor. Rörelseresultatet (EBIT) steg med 12 procent och landade på 544 miljoner kronor.

”Även om fokus under senare delen av kvartalet har riktats mot att upprätthålla en stabil varuförsörjning i rådande situation har vi fortsatt investera i att utveckla vår verksamhet för framtida tillväxt. Integrationen av det gemensamma e-handelslagret i Göteborg har genomförts och vi har också tecknat avtal om utbyggnation av e-handelslagret i Stockholm”, avslutar vd:n på Axfood.

Axfood-gruppens butiksomsättning ökade under kvartalet med 12 procent, koncernens e-handelsomsättning växte samtidigt med så mycket som 40 procent.

Förutom Willys och Hemköp består Axfood-gruppen av dotterbolagen Dagan och Axfood Snabbgross. Under tiden januari till mars uppvisade Willys den högsta omsättningstillväxten, jämfört med samma period 2019.

Totalt växte Willys med 13 procent och omsättningen blev på 7,7 miljarder kronor. Dagabs omsättning steg med 10,4 procent, till totalt 11,6 miljarder kronor. Axfood Snabbgross omsättning ökade med 6,4 procent och summeras till 777 miljoner kronor. Hemköp var det företag som växte minst under kvartalet. Hemköps omsättning ökade med 1,8 procent till 1,6 miljarder kronor.

Relaterade artiklar

Back to top button