Bakslag för SAS i EU-domstol

Domstolen anser inte att SAS kan hävda att man slipper betala ut ersättning för inställda flyg till följd av en strejk genom att hänvisa till ”extraordinära omständigheter”.

”En strejk, i och med att den utgör en av de åtgärder som kan vidtas i samband med avtalsförhandlingar, ska betraktas som en händelse som faller inom ramen för arbetsgivarens normala verksamhet”, skriver EU-domstolen.

Vi har sökt SAS som lämnar en kommentar skriftligt:

”Att EU-domstolen nu bedömt att strejken inte har utgjort en extraordinär händelse är ytterst oväntat och olyckligt. SAS befarar att beslutet får allvarliga och långtgående ekonomiska och arbetsrättsliga konsekvenser inte bara för SAS, utan alla flygbolag i hela Europa”, skriver företaget och meddelar att man inte vill kommentera domen mer ingående förrän man haft tid att analysera den i sin helhet.

Ska prövas i tingsrätten

SAS tillägger att ärendet nu kommer att prövas i Attunda tingsrätt och att SAS inte kommer börja betala ut ersättning utan invänta tingsrättens dom i ärendet.

”Så snart saken är färdigbehandlad kommer SAS att följa det beslutet”, skriver företaget.

Domstolens beslut går därmed på tvären med ett förslag till beslut från EU:s generaladvokat i förra veckan.

Tvisten rör en enskild passagerare och härrör från ersättningskrav som riktats från passagerare som drabbades av en sju dagar lång pilotstrejk våren 2019. Beskedet är ett tungt ekonomiskt bakslag, påpekar Jacob Pedersen, analytiker som bevakar SAS för Sydbank i en kommentar till TT.

Kostsamt för SAS

Pedersen poängterar att strejken redan kostat flygbolaget drygt 600 miljoner svenska kronor och man nu riskerar att totalt få betala ersättning på upp till 1,2 miljarder kronor. ”Detta är pengar som SAS har svårt att undvara”, skriver Pedersen och påpekar att bolaget i nuläget blöder 500-700 miljoner kronor varje månad som följd av reserestriktionerna i anslutning till pandemin.

På Stockholmsbörsen faller SAS-aktien med två procent.

Relaterade artiklar

Back to top button