Beslutet som kan rädda 25 turistmiljarder

Svenskt turistande på hemmaplan eller inte – grovt räknat står 25 miljarder kronor på spel för svensk turistindustri, enligt branschen. Det handlar om tusentals jobb.

I eftermiddag väntas besked om svenskar ska få resa inom landet i sommar. Förutom att miljoner svenskar sitter på helspänn inför semesterplanerna, väntar en redan hårt drabbad turistindustri nervöst.

Branschorganisationen Visita har räknat på några olika scenarier. I det mer optimistiska utfallet där Folkhälsomyndigheten släpper resandet fritt för svenskar med en gradvis återhämtning som följd, blir intäktsbortfallet från svenska turister ”bara” cirka 14 miljarder kronor under juni, juli, augusti.

– Det skulle vara en enorm lättnad i den svåra situation vi är i, säger Visitas vd Jonas Siljhammar.

Om inte blir förlusterna över 41 miljarder kronor jämfört med ett normalår.

Hur många jobb som därmed kan räddas är väldigt svårt att spekulera i, men det handlar om ”tusentals” jobb, enligt honom.

De utländska turisterna har Visita i stort sett räknat bort, oavsett besked, de kommer bara att komma till Sverige i mindre antal, tror organisationen. Därmed försvinner i runda tal över 40 miljarder kronor i utländska turistintäkter. I det här läget blir alltså bästa möjliga utfall cirka 55 förlorade turistmiljarder. I det sämsta runt 80 miljarder kronor.

En normalsommar omsätter svenska turister cirka 55 miljarder kronor under juni, juli och augusti. De utländska sätter sprätt på drygt 40 miljarder kronor, enligt Visita.

Relaterade artiklar

Back to top button