Boom för husdjursbranschen

Allt fler skaffar husdjur och djurägare spenderar mer pengar på sina fyrfota familjemedlemmar.

Pandemin har gett en extra skjuts åt den redan växande husdjursbranschen med allt från kläder till hundpsykologer.

– Vi blev ju lika nervösa som alla andra när pandemin slog till. Men som vi har kommunicerat tidigare ser vi precis som dagligvaruhandeln en ökad kundtillströmning. När man tenderar att vara hemma mer, tenderar man också att se till att ens husdjur har det bättre, säger Daniel Pettersson, Sverigechef på Helsingforsnoterade Musti Group och ansvarig för Arken Zoo.

Framför allt märktes ökningen från halvårsskiftet och framåt, påpekar han. Under 2020 steg antalet nyregistrerade hundar med elva procent jämfört med året före och totalt registrerades drygt 57 000 nya hundar i fjol, enligt Jordbruksverket.

– Det har ju gått rakt uppåt. Normalt sett brukar vi se en ökning i samband med ledigheten på sommaren, men under 2020 höll trenden i sig och fortsatte under hela året, säger Daniel Pettersson.

Musti Group märker samma utveckling på hela den nordiska marknaden. När fler skaffar husdjur ökar följdaktligen försäljningen av djurfoder, men också av andra produkter och tjänster kopplat till de fyrfotade vännerna. Det handlar om allt från koppel och kläder till produkter för munhygien, försäkringar, veterinärbesök och kurser.

När det gäller kurser sätter pandemin vissa begränsningar och marknaden ”tvärdog” i mars, april i fjol. Men sedan tog det ny fart och en omställning har skett.

– I och med corona ser vi än mer tryck. Sedan förra sommaren har vi sett en explosion och det vi tappade under våren har vi tagit igen under hösten. Vi ser en ökad efterfrågan på både kurser, privatlektioner och hundpsykologtjänster och är tvungna att säga nej till kunder eftersom vi inte har tid. Det skulle gå att jobba hur mycket som helst, säger Kicki Fellstenius, som driver hundträningsföretaget Glada Jyckar.

Kurserna har gått att coronaanpassa då de i många fall sker utomhus, endast en person per hund får delta och utbildningar och föredrag sker även på nätet.

– En del av orsaken till det ökade trycket tror jag är att fler skaffar hund, men också att många har mer tid att ägna sig åt sina husdjur, säger Fellstenius.

Enligt Daniel Pettersson har marknaden som Arken Zoo och Musti Group verkar på vuxit relativt stadigt med omkring fyra procent per år de senaste åren. Men under fjolåret bedömer han att det snarare rör sig om sex procent.

Ungefär hälften av Arken Zoos försäljning utgörs av djurfoder och den andra hälften av tillbehör.

– Vi ser en ökad efterfrågan i våra butiker och vi ökar i flera kategorier och tillbehör som kläder, koppel och belöningsartiklar till djuren går bra. Sistnämnda är en kategori som växer starkt, säger Daniel Pettersson.

– Det är en trend som har pågått under en längre tid, att de som skaffar husdjur också tar in dem mer som familjemedlemmar.

Även på försäkringssidan för djur märks den trenden.

– Det var en riktig boom förra året. Vi märkte ganska tidigt efter att pandemin slagit till att vårt bestånd ökade och mer än vi hade räknat med och det blev bara mer och mer under hela året, säger Agnes Fabricius, vd på Agria.

I fjol ökade försäkringarna gällande hund, katt och häst med 10–15 procent. För smådjur, som kaniner, marsvin, fåglar och ormar, var ökningen ännu större – 40 procent, om än från lägre nivåer.

– Det är något som kommit mer och mer under de senaste åren, att man försäkrar även de minsta djuren, att man tar även dem till veterinären, säger Fabricius.

Djurbranschen i Sverige

Verksamhetsområdena inom Djurbranschens Yrkesnämnd (DYN) sysselsätter omkring 20 000 personer i Sverige i totalt 7 000 företag. Dessa omsätter runt 20 miljarder kronor.

Den årliga tillväxten under den senaste femårsperioden har legat på mellan 15–20 procent.

DYN företräder medlemsorganisationer inom zoofackhandel, djurparker, djursjukvård, läkemedelsindustri, försäkringsbolag, avel och uppfödare, utbildningsorganisationer, djurskydd och djurhem samt fackförbund.

Källa: DYN

Relaterade artiklar

Back to top button