Bostadsbyggandet saktar in

Sveriges bostadsbyggandet väntas falla 20 procent under 2018 för att sedan ytterligare falla 6 procent nästa år, nybyggandet av bostadsrätter väntas i stort sett halveras 2019 jämfört med 2017.

Det visar en ny prognos från Boverket.

”Bostadsbyggandet minskar, men det är stora skillnader. Det stora fallet är i bostadsrätter, där vi räknar med att byggandet halveras medan byggandet av hyresrätter är ungefär oförändrat.

Byggandet av småhus minskar med 20 procent. Även regionalt är det stora skillnader”, berättar Hans-Åke Palmgren bostadsanalytiker på Boverkets vid en pressträff.

Antalet påbörjade bostäder, inklusive ombyggnader väntas totalt minska från 67.750 förra året, till 54.500 för i år och 51.000 under 2019. De visar prognosen som reviderats ner från den senaste i juni, då räknade Boverket med att det skulle börja byggas 56.000 bostäder under 2018 och 2019.

”Vi hade då svårt att bedöma hur marknaden skulle utvecklas och hur bostadsutvecklarna skulle möta den nya situationen. Då såg vi också fortfarande en stabilisering i försäljningen av småhus. Nu har det kommit ytterligare information om försäljningen och hur byggbolagen valt att agera”, säger Hans-Åke Palmgren.

I Stockholm väntas en stor nedgången i bostadsbyggandet , där det nya bostads byggandet väntas falla med drygt 30 procent i år och sedan sjunka något mer under nästa år. Däremot väntas bostadsbyggandet i Storgöteborg i stället gå upp för i år för att sedan plana ut 2019. I Stormalmö förväntas bostadsbyggandet gå ner något.

”Kreditrestriktioner för hushållen ger en relativ fördel för hyresrätter, där det väntas påbörjas i stort sett lika många hyresrätter 2019 som 2017. ” säger Hans-Åke Palmgren.

”Vi har haft en ganska betydande åtstramning. Vi hade dock före hösten en ganska snabb prisökning”, sade han angående kreditrestriktioner.

Utanför storstäderna i stor kommuner har bostadsbyggandet hittills i år gått ner lika mycket för hyresrätter som för bostadsrätter, det beror enligt Hans-Åke Palmgren på en mättnad av hyresrätter där.

”Det har kanske varit för dyra bostäder”, säger han.

Fallet i försäljningen av nyproducerade bostadsrätter ser ut att ha bromsat in på senare tid, att döma av byggbolagens rapporter.

”Det ser ut som om försäljningen planat ut, på en lägre nivå. Vi verkar ha närmat oss en platå”, avslutar Hans-Åke Palmgren.

Relaterade artiklar

Back to top button