Deppigare hushåll i januari

Svensk tillverkningsindustri tappade tempo i januari. Även i detaljhandeln är humöret sämre liksom hos hushållen, enligt Konjunkturinstitutets (KI) månatliga mätningar av stämningen i ekonomin.

Den samlade barometerindikatorn föll från 116,3 i december till 110,1 i januari. Alla sektorer backar utom byggindustrin.

Men trots det ligger tillverkningsindustrins syn på ekonomin fortsatt kvar på ovanligt hög nivå, enligt KI.

Också hushållen blev deppigare. Den så kallade konfidensindikatorn backade hela 8,2 enheter till 90,1 i januari, den lägsta nivån sedan november 2020.

Relaterade artiklar

Back to top button