Dyra viner gav skjuts åt Systembolaget

Det blev ett urstarkt första halvår för Systembolaget. Förklaringen stavas färre restaurangbesök och ett fortsatt sug efter exklusiva drycker.

Systembolagets försäljningsvolym uppgick till 283 miljoner liter under första halvåret, en liten ökning från året innan. Om försäljningen blir lika stark fram till årsskiftet kommer svenskarna nästan ha köpt tillräckligt med alkohol för att fylla Avicii Arena (600 000 kubikmeter).

Med lättade restriktioner och återöppnade gränser lär försäljningen inte nå riktigt dit. Systembolaget väntar sig en minskad efterfrågan resterande delen av året.

– Vi hoppas alla på att vi kan återgå till normalläge i takt med att restriktionerna lättar och det kommer naturligtvis också att påverka vår försäljning, säger Charlotte Hansson, ekonomidirektör på Systembolaget.

Lägre konsumtion

Tvärtemot vad många tror konsumerade vi mindre alkohol under pandemiåret 2020 än året innan, i genomsnitt 8,5 liter ren alkohol per person, enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Däremot rann det till för Systembolaget förra året, som sålde en större andel av all alkohol som konsumerades på grund av restaurangrestriktioner och stängda gränser – 76 procent år 2020 jämfört med 65 procent året innan. Bolaget gjorde därmed sitt starkaste försäljningsår någonsin år 2020.

Det första halvåret 2021 har gått bättre än samma period året förra året. Nettoomsättningen för perioden januari till juni uppgick till 18,4 miljarder kronor, jämfört med 17 miljarder kronor året innan.

– Om man tittar på första halvåret har vi en ökad omsättning både i volym och pengar. Men tittar man på andra kvartalet i år har vi en ökad försäljning i kronor, men det har gått ner något i volym, säger Charlotte Hansson.

Glasflaskan klimatbov

Det tyder på att människor köpte färre men dyrare drycker andra kvartalet (april-juni).

Rörelseresultatet första halvåret minskade från 169 miljoner förra året till 127 miljoner i år, vilket enligt Charlotte Hansson till största del förklaras av ökade personalkostnader.

Likt de flesta andra bolag som delårsrapporterar har Systembolaget en tydlig målsättning när det kommer till hållbarhet.

– Vårt största klimatavtryck är förpackningar. Här arbetar vi för att informera om pet, burk och papp – att man kan använda det i stället för glas, för det ger en stor effekt om man kan flytta sig bort från glas.

Mer information

För att bli mer hållbara behöver Systembolaget minska andelen drycker som säljs på glasflaska.

– Det här är någonting vi behöver göra tillsammans med kunderna, att vi informerar om det här för att få en större efterfrågan på alternativa förpackningar.

Systembolaget fortsätter också att utveckla sin e-handel. Förra året motsvarande den 2,42 procent av den totala försäljningen räknat i sålda liter.

Relaterade artiklar

Back to top button