Dyster prognos om arbetslösheten

Arbetslösheten, som väntas toppa på 12 procent om något halvår, väntas inte sjunka tillbaka till förkrisnivåer på många år, enligt Svenskt Näringslivs ekonomer.

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) antas falla med 6,1 procent i år och återhämtningen 2021 väntas stanna på 3,4 procent.

Det gick snabbt när coronakrisen slog till, konstaterar Svenskt Näringsliv i en ny ekonomisk bedömning.

”Förändringen har skett nästan över en natt. Företag som i januari planerade att investera och expandera sin verksamhet har nu, bara någon månad senare, tvingats permittera sin personal, varsla och i vissa fall lämna in konkursansökan”, skriver organisationen.

I snitt beräknas arbetslösheten öka till 9,7 procent i år och 10,4 procent 2021. Men toppen nås troligen i slutet av 2020, kring 12 procent.

”Av de som tvingas ut i arbetslöshet har flertalet svag ställning på arbetsmarknaden, vilket gör att de får svårt att snabbt komma tillbaka i arbete”, skriver Svenskt Näringsliv.

Dessutom räknar Svenskt Näringsliv med att coronakrisen skyndar på digitaliseringen och förändrar hur många företag organiserar sitt arbete. Det antas också försvåra för många att komma tillbaka i jobb och kan därmed också trycka upp den så kallade jämviktsarbetslösheten.

”Den svenska arbetslösheten bedöms därför inte sjunka tillbaka till förkrisnivåer ens under 2023”, skriver organisationen.

Det väntas dröja till slutet av 2022 för BNP att återhämta sig, och det BNP-fall som organisationens ekonomer nu räknar med är djupare än det så kallade V-scenario som presenterades i april.

”Stor osäkerhet och begränsningar för ekonomisk aktivitet gör att tillväxten inte förmår öka lika mycket under 2021 som i den tidigare bedömningen”, skriver Svenskt Näringsliv.

Relaterade artiklar

Back to top button