E-handeln med dagligvaror backar

Försäljningen i dagligvaruhandeln steg med totalt 1,2 procent under juli jämfört med samma månad i fjol, enligt Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex.

Försäljningen i fysiska butiker ökade 1,4 procent, medan e-handeln minskade 3,5 procent.

”Det är första gången sedan Dagligvaruindex startade som försäljningsutvecklingen i butik var högre än e-handelsutvecklingen, och andra månaden i rad som försäljningen i fysisk butik uppvisar tillväxt”, skriver branschorganisationen i ett pressmeddelande.

”Bakgrunden till e-handelns negativa utveckling under juli är de extrema utvecklingstal som vi såg under månaden i fjol då e-handelsförsäljningen ökade med 165 procent”, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Totalt stod e-handeln för 3,6 procent av dagligvaruhandeln.

Att den totala försäljningen steg förklaras bland annat av att många var kvar i Sverige under sommaren på grund av pandemin.

”Sannolikt ser vi också en fortsatt effekt av att kunderna söker sig tillbaka till fysiska butiker i takt med att allt fler vaccinerats. Värt att notera är att prisutvecklingen på livsmedel var negativ under månaden, vilket drar ner tillväxten”, säger Karin Brynell.

Relaterade artiklar

Back to top button