En tredjedel jobbade hemma i augusti

En tredjedel, 33 procent, av alla mellan 15 och 74 år som hade jobb arbetade hemifrån minst en dag i veckan under augusti, enligt färsk statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

”Det är en liten ökning sedan i juli, men en mindre andel än i vintras och våras”, skriver Eric Hellsing, statistiker som arbetar med SCB:s arbetskraftsundersökningar i ett pressmeddelande.

Under januari till maj i år var andelen som arbetade hemma minst en dag per vecka över 40 procent.

Skillnaderna är dock stora, både mellan branscher, regioner och mellan kön. Under hela pandemin har kvinnor i något större omfattning än män jobbat hemma.

Vanligast har det varit med hemarbete i Stockholm, medan boende i exempelvis Norrbotten, Värmland, Dalarna och Kronoberg har jobbat hemifrån i mindre utsträckning.

I augusti i år arbetade 67 procent inte hemma alls. I juli var den siffran 72 procent.

Relaterade artiklar

Back to top button