Ericsson vinnare efter stark rapport

Stockholmsbörsen hade vid lunchtid på fredagen fallit tillbaka något efter den initiala rapportrusningen.

Differensen mellan rapportperiodens vinnare och förlorare utkristalliserades ytterligare med ett spann på cirka 15 procentenheter mellan bäst och sämst presterande i OMXS30-indexet.

Storbolagsindexet OMXS30 var vid 12.20-tiden upp 0,6 procent till nivån 1.766. Aktier för drygt 12 miljarder kr hade då bytt ägare på Stockholmsbörsen.

I toppen av storbolagsindexet noterades Ericsson upp 9,8 procent efter att ha överträffat analytikernas förväntningar gällande marginaler. Även omsättningen var bättre än vad konsensus förutspått. Finanschef, Carl Mellander, förväntar sig att 5G-kontrakten i Kina genererar vinster i de kommande kvartalen, vilket uppgavs i intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Swedish Match slog analytikernas estimat över hela brädet, i en bransch förhållandevis opåverkad av pandemin. Den negativa nettoeffekten från covid-19 på rörelseresultat i det andra kvartalet blev lägre än vad bolaget tidigare bedömt, knappt 100 miljoner kr jämfört med tidigare uppskattade 100-200 miljoner. Tobaksbolaget handlades upp 9,6 procent.

Electrolux, som tidigare justerat upp förväntningarna inför det andra kvartalet, blev indexets stora förlorare efter bistra utsikter för helåret, där bolaget fortsatt räknar med negativ efterfrågan på bolagets produkter. Aktien var ned 5,8 procent. Även Autoliv var ned 2,4 procent efter rapporten vid 12-slaget, där att mer tid kunde komma att behövas för åtgärdsprogrammen.

På bankfronten rapporterade Swedbank och Nordea under morgonen. Bankerna handlade upp 5,1 respektive 1,9 procent.

Nordea redovisade ett räntenetto i linje med förväntningarna, samtidigt som kreditförlusterna var högre än väntat. Rörande utdelningar följer banken ECB:s rekommendation att avstå, men vd, Frank Vang-Jensen, anser att Nordea i nuläget skulle ha möjlighet att lämna utdelning.

Swedbank å andra sidan lyckades toppa förhandstipsen för räntenettot, samtidigt som kreditförlusterna var mindre än förväntat. Resultatet var över förväntan. Banken gynnades av mindre utredningsförfrågningar från USA, till följd av viruset, vilket sänkte kostnaderna.

Telia redovisade ett justerat ebitda-resultat på 7,7 miljarder, mot förväntade 7,2 miljarder. Vidare ansåg Telia-styrelsen att det är för tidigt att besluta om utdelning. Framöver, under andra halvåret, förväntar sig telekombolaget samma negativa effekter från covid-19-pandemin som under andra kvartalet. Telia-aktien steg 1,4 procent.

Bland de större verkstadsbolagen rapporterade även Volvo, Saab och Assa Abloy.

Volvo avancerade 1,2 procent. Bolagets andra kvartal har likt många andra präglats av pandemieffekterna. Bolaget lyckades dock presentera ett positivt rörelseresultat, trots analytikers förväntningar om ett negativt sådant. Volvo förväntar sig emellertid att efterfrågan fortsätter att påverkas negativt på kort och medellång sikt.

Försvarskoncernen Saab, som steg 5,4 procent, redovisade ett resultat högre än förväntningarna och upprepade ambitionen om positivt operativt kassaflöde för helåret. För första halvåret blev detta mått en plussiffra.

Assa Abloy fortsatte på inslagen linje med bättre än förväntat resultat. ”De gynnsamma förutsättningarna i branschen är fortsatt intakta och därför också våra finansiella mål”, skrev vd Nico Delvaux gällande utvecklingen. Assa Abloy var ned 3,2 procent.

Sinch hade en organisk tillväxt på 27 procent i det andra kvartalet. ”Fördelarna med molnbaserade tjänster syns tydligt och klart när länder och företag nu letar nya arbetssätt i spåren av covid-19”, kommenterade vd Oscar Werner i delårsrapporten. Sinch-aktien var ned 3 procent.

Ratos handlades upp drygt 14,5 procent. Bolaget nästan dubblade omsättning i årstakt och bibehöll marginalerna.

Relaterade artiklar

Kolla även!
Close
Back to top button