Finans­ministern : ”Kapital måste beskattas mer”

Ingen fastighetsskatt, inte heller någon förmögenhets­skatt. Men finans­minister Magdalena Andersson (S) budskap är tydligt: Sverige behöver höjda skatter.

Debatten om växande obalanser i Sverige fortsätter. Riksgäldsdirektör Hans Lindblad uttryckte nyligen en oro för att de ekonomiska klyftorna har ökat i Sverige under coronapandemin, inte minst på grund av Riksbankens expansiva penningpolitik – en beskrivning som senare backades upp av ledande företrädare för både Moderaterna och Socialdemokraterna.

Nu ger sig även finansminister Magdalena Andersson (S) in i debatten.

Enligt henne är det för tidigt att säga hur klyftorna har utvecklats det senaste året. Men hon konstaterar samtidigt:

– Historiskt så är det inte ovanligt att klyftor kan öka i kristider, säger hon i en intervju.

Är de ekonomiska klyftorna för stora?

– Alldeles för stora. De har ju ökat i hela västvärlden under de senaste decennierna. De har ökat så mycket att både OECD och IMF nu säger att det här kan vara ett problem för den ekonomiska utvecklingen – att vi har allt för stora klyftor både vad det gäller inkomst, men också vad det gäller förmögenhet, säger Magdalena Andersson, och fortsätter:

– Det gör att det kan finnas väldigt mycket bra idéer i befolkningen som inte blir verklighet på grund av att vi har för skevt fördelat kapital.

Riksgäldens Hans Lindblad, som i flera år jobbade som statssekreterare hos tidigare finansminister Anders Borg (M), är inne på samma linje.

”Blir fördelningen i ett samhälle för skev så hämmar det tillväxten. Därför så ska man uppmärksamma detta”, sa Lindblad i ett tal till riksdagens finansutskott förra veckan.

Lindblad förklarade utvecklingen bland annat med Riksbankens penningpolitik. Politiken har gått ut på att pressa ned räntorna genom att trycka en massa nya pengar – pengar som fått både börsen och bostadsmarknaden att sätta nya rekord.

På onsdagen gav riksbankschef Stefan Ingves sin syn på saken. Enligt honom är det inte uppenbart hur penningpolitiken har påverkat klyftorna eftersom den samtidigt har hållit nere arbetslösheten.

– Är det så att man av något skäl ogillar det som sker när det gäller värdepappersmarknaden eller till exempel bostadsmarknaden. Ja, då har man ju stora möjligheter på annat håll, sade Stefan Ingves och riktade därmed fokus mot riksdag och regering.

Finansminister Magdalena Andersson vill inte kommentera ansvarsfördelningen mellan Riksbanken och politikerna. Men hon tycker att politikerna har ett ansvar att minska klyftorna.

Hennes recept består av tre delar. Det handlar om att få fler i jobb, via utbildningssatsningar, att öka kvaliteten i välfärden och att höja skatter och transfereringar.

– Vi behöver beskatta inte minst kapitalet mer. Kapitalvärdena och kapitalinkomsterna har ökat väldigt mycket de senaste åren och också blivit mer koncentrerade hos den rikaste procenten. Därför vill vi öka beskattningen, säger Magdalena Andersson.

Stefan Ingves lyfte på tisdagen fastighetsskatten som en möjlighet. Det vill inte Magdalena Andersson, och hon vill heller inte återinföra förmögenhetsskatten. Enligt henne är i stället den lägst hängande frukten en förändring av 3:12-skattereglerna för fåmansföretag.

Hon har inte några förslag på att höja inkomstskatten, men vill heller inte sänka den. De extra skattepengarna som genereras automatiskt när ekonomin växer bör i stället gå till satsningar på äldrevården, skolan, sjukvården, polisen, försvaret och klimatomställningen.

Magdalena Andersson talar varmt om minskade klyftor. Men under hennes tid vid makten har klyftorna istället fortsatt att öka – en utveckling som har pågått i flera decennier.

Hur förklarar du att klyftorna inte har minskat?

– Vi hade gärna gjort mer. Men jag blev ju hotad av missförtroendevotum i riksdagen om jag gick fram med ytterligare förslag för att öka rättvisan, säger Magdalena Andersson.

Den så kallade långtidsutredningen spådde häromåret att de ekonomiska klyftorna kommer fortsätta att öka något i Sverige fram till 2035.

Finns det en realistisk möjlighet att minska klyftorna på ett betydande sätt?

– Absolut. Det finns alla möjligheter i världen att göra det om man vill, men det är inte så riksdagsmajoriteten ser ut nu, säger Magdalena Andersson.

Relaterade artiklar

Back to top button