Fler tror på stigande bopriser

Andelen hushåll som tror på stigande priser på bostadsmarknaden det kommande året uppgår till 23 procent. Det är en ökning med 4 procentenheter jämfört med förra månaden, enligt SEB:s boprisindikator.

”Något förvånande vänder hushållens boprisförväntningar upp den här månaden och ger intrycket av att hushållen tror på en återhämtning. Möjligen kan det vara en förhoppning om att bostadspriserna redan har fallit tillräckligt mycket och att vi nu går mot en lugnare prisutveckling”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande.

Samtidigt tror nära sex av tio hushåll fortfarande på fallande priser det kommande året och det mesta i det ekonomiska landskapet talar för att de har rätt, enligt Américo Fernández.

I genomsnitt tror de tillfrågade hushållen att Riksbankens styrränta kommer att öka till 2,55 procent om ett år. 11 procent av hushållen som helt eller delvis har rörlig bolåneränta svarar också att de planerar att binda räntan inom de kommande tre månaderna.

Relaterade artiklar

Back to top button