Folkrättsåtal rycker närmare Lundin

Ett åtal för folkrättsbrott rycker närmare oljebolaget Lundin.

– Vi anser oss ha tillräckliga skäl för ett åtal, säger kammaråklagare Henrik Attorps.

Hundratusentals invånare tvingades på flykt och många tusentals dödades i samband med krigshändelser i dåvarande Sudan när oljebolaget Lundin hade verksamheter i området.

Den 21 juni i år har brottsmisstankar kring oljebolaget utretts i exakt tio års tid av Internationella åklagarkammaren i Göteborg. Och nu kommer besked om att man ser skäl för åtal om folkrättsbrott.

– Nu har vi kommit så långt att vi anser att vi har slutfört det vi tycker är nödvändigt. Det vill säga vi anser oss ha tillräckliga skäl för ett åtal. Sedan kan den ståndpunkten komma att ändras, utifrån synpunkter och kompletteringar som försvaret kommer med, säger Henrik Attorps.

Det var 2010 som organisationen European Coalition on Oil in Sudan, ECOS, släppte en rapport om att Lundins oljeborrning i Sudan försvårat för civilbefolkningen i samband med krigshändelser. Även rapporter från organisationer som Amnesty International, FN och Human Rights Watch talar om många tusentals dödsoffer och nedbrända byar då 160 000 människor drevs på flykt. Företrädare för Lundin har sedan dess utretts för den roll och inverkan oljeindustrin kan ha haft.

Enligt Dagens Nyheter skickades på tisdagen det sista utredningsmaterialet till de misstänkta som en ”slutdelgivning”, något som Lundin och de misstänkta sedan har möjlighet att begära kompletteringar till. Därmed dröjer åklagarens formella beslut om åtal kan väckas, även om man just nu ser tillräckliga skäl.

Utredningen är mycket omfångsrik – cirka 60 000 sidor, uppger Attorp.

I dag är de två direktörerna ordförande respektive vd för börsjätten Lundin Petroleum. Båda förnekar brott.

Rättsexperter räknar med att en process kan bli mycket långvarig. 300 förhandlingsdagar i domstol innebär i praktiken att processen mot Ian Lundin och Alex Schneiter kan ta cirka 2,5 år. Överklagas domen kommer hovrätten dessutom att ta om hela processen.

Robert Eriksson, pressansvarig på Lundin Petroleum, kommenterande i höstas att ”Lundin Petroleums styrelse följer utvecklingen noga och stödjer helt och fullt att både Ian och Alex fortsätter i sina roller”.

Redan i början av 1980-talet grundades oljebolaget Lundin och till affärsidén hör att leta efter olja även i problemområden. 1997 fick ett konsortium med Lundin i ledningen rätten att leta efter olja i ett område, ”Block 5A”, i södra Sudan. Området är efter många års oroligheter en del av republiken Sydsudan som bildades 2011 genom utbrytning från Sudan.

Relaterade artiklar

Back to top button