Fortsatt högtryck i tjänstesektorn

Tillväxten i tjänstesektorn består, även om den inte gäller överallt i coronahärjningarnas spår. Inköpschefsindex för tjänstenäringarna steg i januari till 68,6, den femte högsta nivån i indexets historia, från 67,4 i december.

”Uppgången var bred och kan få ytterligare stöd framöver när restriktionerna dras tillbaka och smittspridningen av omikron minskar, vilket delvis avspeglas i tjänsteföretagens expansiva affärsplaner”, skriver ekonomen Jörgen Kennemar på Swedbank som står bakom analysen.

Delindexet för insatsvarupriser steg till höga nivåer, vilket pekar på att tjänsteföretagen kan komma att vilja kompensera sig med höjda priser i nästa led, enligt Kennemar.

Ett index över 50 anses tyda på tillväxt. Indexet som bygger på intervjuer med inköpschefer fungerar som en temperaturmätare för ekonomin.

Relaterade artiklar

Back to top button