God fart i tillverkningsindustrin

Tillverkningsindustrins inköpschefer är relativt optimistiska, visar inköpschefsindex, PMI, från Swedbank och Silf. Det sjönk till 61,6 i februari från 62,5 i januari. Men det är långt över det historiska snittet på 54,5.

Det är bra fart i tillverkningsindustrin, även om längre leveranstider kan vara ett tecken på begränsningar i utbudet eller störningar i utrikeshandeln, skriver Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank i ett pressmeddelande.

Den del av indexet som står för orderingång visar det största negativa bidraget och drog ned indexet med 0,3 enheter. Indexet för planerad produktion visar dock på optimism, det ligger på över 70, även om det sjönk något jämfört med januari.

”Det står alltmer klart att den högre aktivitetsnivån i industrin, stigande globala råvarupriser men även utbudsstörningar i utrikeshandeln har lett till ett ökat pristryck i producentledet, vilket på sikt kan sätta avtryck i konsumentledet”, skriver Jörgen Kennemar.

Relaterade artiklar

Back to top button