Handeln återhämtar sig enligt Konjunkturinstitutet

Omsättningen inom handeln ökar, men läget för hotell och restauranger förvärras, enligt en extramätning gjord av Konjunkturinstitutet (KI) i februari.

Samtidigt stärks framtidstron i näringslivet, enligt Svenskt Näringsliv.

Nivån i handeln är nu tillbaka på samma nivå som i november, konstaterar KI i ett pressmeddelande. Och för näringslivet är omsättningen i princip oförändrad jämfört med undersökningen i januari, enligt KI.

”Jämfört med ett normalläge har omsättningen i näringslivet som helhet minskat med 11 procent, i januari beräknades omsättningen ha minskat med 12 procent”, skriver KI.

Nästan hälften av företagen, 48 procent, har lägre omsättning än normalt. Inom tillverkningsindustrin är det 36 procent som uppger att omsättningen är lägre än normalt.

I tjänstesektorn uppger 53 procent av företagen att omsättningen är lägre än normalt, medan bygg- och anläggningsverksamheten går bättre. Där är det 20 procent som uppger lägre omsättning än normalt.

Omsättningstappet inom hotell- och restaurangbranschen är 63 procent, vilket är 2 procentenheter mer än i förra mätningen.

Undersökningen genomfördes 8-10 februari.

Med hänvisning till en separat företagarpanel med svar från 5 100 företag redovisar samtidigt Svenskt Näringsliv en något ljusare bild av framtidsutsikterna, även om nuläget ser svagt ut.

”Ett av tre företag uppger att sysselsättning och investeringar är lägre nu än för sex månader sedan. Nästan vartannat företag svarar att produktion/försäljning är lägre än för sex månader sedan”, skriver Svenskt Näringsliv.

Enligt chefsekonomen Bettina Kashefi har krisstöden gett effekt, men hon tillägger att framtidshoppet bygger på att vaccinationsprogrammen fungerar snabbt och effektivt.

”Sverige får inte halka efter andra länder här”, skriver hon.

”Krisen är inte över än. Den fortsätter att slå asymmetriskt med stora skillnader mellan branscherna. Inte minst för många hotell, restauranger och upplevelseföretag är läget fortfarande akut”, tillägger hon.

Enligt Svenskt Näringsliv är arbetslösheten på en av de högsta nivåerna på 23 år.

”En farhåga är dessutom att långtidsarbetslösheten biter sig fast på en högre nivå”, skriver Kashefi.

Relaterade artiklar

Back to top button