Handeln ökade med 8,5 procent

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 8,5 procent i juni jämfört med motsvarande månad i fjol. Dagligvaruhandeln ökade med 4,9 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 11,2 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Mellan maj och juni minskade detaljhandelns försäljningsvolym, försäljningen i fasta priser, med 0,3 procent.

Mätt i löpande priser ökade detaljhandelns omsättning med 8,3 procent i juni jämfört med motsvarande månad 2020. Dagligvaruhandeln ökade med 5,1 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 10,8 procent.

Uppgifterna om försäljningsvolym är korrigerade för kalendereffekter och, när det gäller jämförelsen mellan juni och maj, säsongsvariationer. Siffrorna för dagligvaruhandeln är exklusive Systembolaget.

Relaterade artiklar

Back to top button