Här är vinnarna och förlorarna på bostadsrättsmarknaden

Priserna på bostadsrätter har stigit kraftigt under året, med hela 13%, men hur ser det ut över en femårsperiod? Och var har priserna stigit mest? Fastighetsbyrån har tittat närmre på utvecklingen på bostadsrättsmarknaden.

Med hjälp av siffror från Svensk Mäklarstatisk, har Fastighetsbyrån tittat på utvecklingen på bostadsrättsmarknaden de senaste fem åren. Priserna har stigit med 22%, motsvarande 505 461 kronor eller 8 400 kronor i månaden.

Utvecklingen mellan olika delar av landet har varit stor under de senaste fem åren. Blekinge har haft den starkaste prisuppgången av alla län, med 54%, följt av Skåne med 47%. Värmland, Jämtland och Dalarna kommer på en delad tredjeplats, med prisuppgångar på 46%. Den svagaste prisuppgången, på 8%, syns i Kronoberg.

Sett till värdeökning i kronor brukar Stockholm allt som oftast toppa listan, men nu syns de största värdeökningen i stället i Skåne, med 713 350 kronor på fem år. På en andraplats kommer Halland, med en uppgång på 699 329 kronor följt av Jämtland, med en uppgång på 665 010 kronor.

Sett till landets kommuner toppar Tidaholm listan över den största prisökningen de senaste fem åren. Här har priserna stigit med hela 197%. Efter detta följer Bromölla, 168%, följt av Bjuv, med en uppgång på 139%. Den sämsta utvecklingen de senaste fem åren står Kramfors för. Där har priserna sjunkit med hela 66%.

Älvdalen är den kommun i landet där priserna stigit mest räknat i kronor, med 1 543 790, viket innebär en ökning med över 25 000 kronor i månaden över en femårsperiod.

Relaterade artiklar

Back to top button