Hård smäll för svensk tillväxtraket

Klockbolaget Daniel Wellington gör en förlust på över 200 miljoner kronor för 2019 och drar nu i bromsen.

Daniel Wellington har de senaste åren varit en svensk tillväxtraket. Klock- och accessoarsföretaget är grundat och helägt av entreprenören Filip Tysander och har byggt en stor del av sin marknadsföring genom influencers i sociala medier.

Nu skriver bolaget, under väsentliga händelser i årsredovisningen för 2019, att företaget har påbörjat ett arbete som innefattar ”hur distributionen i respektive lokal marknad mest effektivt och kontrollerat ska struktureras för att bemöta lokal efterfrågan”.

I det sammanhanget framkommer också att Daniel Wellingtons strategi att gå från distributörssamarbeten i olika länder till att driva lokala dotterbolag med egna butiker gett ökade kostnader. Något som också avspeglas i resultatet för 2019.

Enligt årsredovisningen för 2019 gjorde Daniel Wellington AB alltså en förlust på 216 miljoner kronor. Det kan jämföras med en vinst på drygt 500 miljoner kronor 2018, vinster på över 900 miljoner kronor under såväl 2017 som 2016. År 2015 var vinsten närmare 700 miljoner kronor.

Enligt årsredovisningen planerar nu bolaget att bromsa expansionen av egna butiksetableringar.

I framtidsutsikterna för 2020 skriver bolaget att ledningen ska fokusera på att gå igenom företagets kostnadsstruktur ytterligare. Vidare nämns där att utbrottet av covid-19 har påverkat bolaget väsentligt med ”kraftig nedgång” i butiksförsäljning under senvintern och våren 2020.

Relaterade artiklar

Back to top button