Högre fart på lönerna

Lönerna ökar med högre fart. Men med inflationen inräknad blir det fortsatt stora hål i plånboken, enligt ny statistik från Medlingsinstitutet.

Sju års tidigare reallöneförbättringar har därmed ätits upp, enligt Nordeas chefsanalytiker Susanne Spector.

I juli beräknas löneökningstakten på årsbasis ha legat på 3,0 procent, när siffrorna korrigeras för viss eftersläpning.

”Löneökningstakten har tilltagit i flera branscher. De senaste åren har lönerna ökat snabbast i privata tjänstebranscher, men nu har lönerna tagit lite mer fart inom både industrin och servicesektorn”, skriver Medlingsinstitutets ekonom Petter Hällberg i ett pressmeddelande.

Men inflationen tar allt och mer därtill. Reallönerna sjönk därmed med 5,5 procent i årstakt i juli, vilket ligger i linje med hur det ser ut i vår omvärld.

Susanne Spector konstaterar att ökningstakten är på väg upp. De avtalade lönepåslagen ligger kring 1,9 procent. Resten, 1,1 procent, är löneglidning, överenskommelser utanför avtalen.

Inför kommande stora lönerörelse i vinter räknar hon med att avtalen landar kring 3,5 procent, högre än tidigare uppgörelser mellan fack och arbetsgivare, och att den samlade löneökningstakten blir cirka fyra procent 2023.

Relaterade artiklar

Back to top button