Höjda styrelsearvoden i Ericsson

Ericssons styrelseledamöter ska få sina arvoden höjda med sammanlagt 3,9 procent, enligt valberedningens förslag till telekomjättens årsstämma den 30 mars.

Ordförande Ronnie Letens nya arvode blir, enligt förslaget, 4 225 000 kronor. I dag ligger hans arvode på 4 075 000 kronor. Övriga ledamöter föreslås få ett generellt påslag på 40 000 kronor till 1 060 000 kronor. Därutöver utgår arvoden för deltagande i olika styrelsekommittéer, som också föreslås höjas.

”Valberedningen har jämfört styrelsearvodena i Ericsson med styrelsearvoden i andra internationella högteknologiska företag och har dragit slutsatsen att en ökning av samtliga arvoden enligt ovan är rimlig och välmotiverad, för att säkerställa att arvodena förblir relevanta i förhållande till andra företag på marknaden”, heter det i kallelsen till stämman.

Relaterade artiklar

Back to top button