IKEA lanserar nytt sparpaket

Ikea lanserar ett nytt sparpaket för Ikea Range & Supply med runt 3 000 anställda i Sverige. Ikea Range & Supply ska dra ned sina kostnader med tio procent till 2020.

Sparpaketet innebär även att cirka 80 tjänster flyttas från Malmö till Älmhult.

Ikea Range & Supply är en del av Inter Ikea som äger Ikea-varumärket och har ansvaret för produktutveckling och leverantörsrelationer.

– Det handlar framför allt om tjänster inom marknad och försäljning samt kommunikation. Vi ser både affärsmässiga och kulturella fördelar, eftersom de spenderat majoriteten av sin tid med kollegor som finns i Älmhult, berättar Peter van der Poel, vd för Ikea Range & Supply.

Omstruktureringen ska vara genomförd till sommaren.

Relaterade artiklar

Back to top button