Insiders som gjort affärer efter midsommar

Flera insynspersoner har passat på att fylla på portföljen, eller sälja av innehav, sedan midsommarhelgen. Här är ett urval.

Christer Fåhreus, ledamot och storägare i Scandidos, köpte mellan den 1 och 2 juli knappt 425.000 aktier i medicinteknikbolaget. Affärernas sammanlaga värde var cirka 1,1 miljoner kr. Köpet gjordes via Fårö Capital. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Christer Fåhreus innehav uppgår numera till cirka 4,1 miljoner aktier vilket speglar 9,9 procent av kapitalet i bolaget och som gör honom till näst största ägare, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Jörgen Olsson, styrelseordförande i gruvprospekteringsbolaget Copperstone Resources, köpte den 1 juli cirka 1,2 miljoner Copperstone-aktier för sammanlagt knappt 0,8 miljoner kr via bolaget Joheco. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Jörgen Olssons innehav uppgår till cirka 17,5 miljoner aktier, enligt bolagets hemsida. Det framgår inte när informationen är uppdaterad.

Gunnar Steinn Jonsson har privat och genom bolaget Halba förvärvat 160.000 röststarka A-aktier i Spotlight-noterade Sjöstrand Coffee. Det framgår av ett flaggningsmeddelande. Efter transaktionen äger Gunnar Steinn Jonsson cirka 5,9 procent av kapitalet och ungefär 9,5 procent av rösterna.

Tidigare i veckan blev det även känt att Niklas Gustafsson, som är grundare, styrelseledamot och storägare, sålt sina 360.000 A-aktier i Sjöstrand Coffee till kursen 2,50 kr utanför handelsplats. Han ägde efter transaktionen 7,3 procent av kapitalet och 5,4 procent av rösterna. Affärens värde uppgår därmed till 0,9 miljoner kr. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Enligt ägardatatjänsten Holdings har grundaren efter affären inga A-aktier kvar. Niklas Gustafsson är däremot efter affären bolagets tredje största ägare och sitter på 7,3 procent av kapitalet och 5,4 procent av rösterna.

Axel Barchan, styrelseledamot i fastighetsbolaget Trianon, köpte onsdagen den 1 juli 15.000 aktier i bolaget för en köpeskilling om 1,65 miljoner kr. Kursen i köpet var 110 kr per aktie. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Sedan tidigare äger Axel Barchan 13.900 aktier i Trianon enligt bolagets hemsida, ett innehav som nu drygt har dubblerats. Axel Barchan blev styrelseledamot vid årsstämman tidigare under 2020. Att det rör sig om ett vanligt aktieköp och inte ett köp inom incitamentsprogram bekräftas av Trianons kommunikationschef Nina Gilljam för Nyhetsbyrån Direkt.

Gruvprospekteringsbolaget Copperstone Resources vd Michael Mattsson har köpt 0,8 miljoner aktier i bolaget för 0,646 kr styck, motsvarande totalt cirka 0,5 miljoner kr. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister där den 1 juli anges som transaktionsdatum.

Michael Mattsson har efter köpet ett innehav på drygt 20 miljoner aktier, enligt ägardatatjänsten Holdings. Copperstone-aktien stängde på kursen 0,650 kr på onsdagen.

Nobinas vd Magnus Rosén har köpt 18.000 aktier i bolaget för 54,90 kr styck, motsvarande ett totalt belopp om nära 1 miljon kr. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister där den 1 juli anges som transaktionsdatum. Magnus Rosén har efter köpet ett innehav på 80.000 aktier i Nobina, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Boozts vd Hermann Haraldsson sålde sammanlagt 55.000 aktier i e-handelsbolaget måndagen den 29 juni till ett pris om 87,26 kr per aktie. Affärerna inbringade således cirka 4,8 miljoner kr. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Hermann Haraldssons innehav i Boozt uppgår nu till drygt 449.000 aktier, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Boozt lämnade en omvänd vinstvarning den 23 juni. Bolaget räknar med en nettoomsättningstillväxt för helåret på 20-25 procent, jämfört med tidigare prognos om 10-20 procent. Aktien har stigit med över 30 procent sedan den 23 juni.

Powercells grundare och vice vd Per Ekdunge har sålt totalt 13.000 aktier i bolaget för drygt 2,8 miljoner kr. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Försäljningarna gjordes måndagen den 29 juni till genomsnittskursen 297 kr.

Frysteknikbolaget Optifreeze har tillsatt Ulf Hagman som permanent vd, från att tidigare ha varit tillförordnad vd under det senaste året. På tisdagsförmiddagen, den 30 juni, köpte han 10.000 aktier i bolaget till kursen 29,50 kr, en affär värd 0,3 miljoner kr.

Stefan Skarin, vd för IAR Systems, köpte måndagen den 29 juni 11.000 B-aktier i programvarubolaget till en kurs om 114,63 kr per aktie. Affären var således värd knappt 1,3 miljoner kr. Det framgår av ett flaggningsmeddelande. Efter affären äger Stefan Skarin totalt 342.000 B-aktier, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Carl Silbersky, styrelseledamot i Bimobject, har köpt 250.000 aktier i bolaget för 9 kr styck, motsvarande totalt 2,25 miljoner kr. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Carl Silbersky äger efter transaktionen nära 1,3 miljoner aktier i Bimobject, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Systemairs marknadschef över Östeuropa, Fredrik Andersson, har i tre transaktioner sålt 4.400 aktier i bolaget för en likvid om totalt 746.000 kr. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Affärerna gjordes till kurser mellan 168,85 kr och 170,67 kr mellan den 17 och den 23 juni. Fredrik Andersson har kvar ytterligare 11.500 aktier i Systemair, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Relaterade artiklar

Back to top button