Kommuner minskar julbelysning för att spara el

De kraftigt ökande elpriserna slår hårt mot landets kommuner.

Nu ska många av dem släcka julbelysningen, sänka temperaturerna eller stänga sporthallar för att spara energi i vinter, rapporterar Dagens Nyheter.

DN har i en enkät som besvarats av 126 av 290 kommuner kartlagt hur elförbrukningen i kommunerna ska minskas det kommande halvåret.

De vanligaste svaren är att byta till ledlampor, att bygga om för att energieffektivisera lokaler och att installera solceller. 48 kommuner uppger också att de kommer att sänka temperaturen i lokaler.

Men många tar även till andra åtgärder i elkrisen – som att minska på julkänslan. 17 kommuner som svarat, däribland Stockholms stad och Höganäs kommun, uppger att julbelysningen ska begränsas. I Stockholm ska den nu lysa samtidigt som annan gatubelysning – i stället för 20 timmar per dygn i två månader – för att spara 30 procent el jämfört med en vanlig jul.

Julbelysningen är ändå en droppe i havet, bara 70 000 kilowattimmar av totalt 38 000 000 kilowattimmar på gatubelysning. Det här får man mer se som en symbolhandling, för att visa att vi gör något, säger Peter Granström, avdelningschef infrastruktur i Stockholms stad.

Fem av de svarande kommunerna planerar också att stänga simhallar eller sänka bassängtemperaturen, medan fyra planerar att stänga eller begränsa öppettiderna i ishallar.

Relaterade artiklar

Back to top button