Kommuner spenderar miljarder på säkerhetstjänster

De senaste åren har kommunernas kostnader för trygghetsarbete ökat rejält.
Under 2018 har säkerhetstjänster för 2 miljarder kronor köpts in.

Ordningsvakter har blivit en allt vanligare del av stadsbilden i många kommuner

Branschföreningen Säkerhetsföretagen har beställt en djupanalys från Upphandlingsmyndigheten som visar att kostanderna för säkerhetstjänster ökat med 400 miljoner till 2 miljarder kronor mellan 2015 och 2018. Senare statistik en så finns inte.

Siffrorna är en del av en kommande rapport om kommunala ordningsvakter.

Vill ha ökat bevakningsområde

Säkerhetsföretagens analys visar att kommunernas ökade kostnader beror på en kontinuerlig utbyggnad av säkerhetsarbetet. Vanligt säkerhetsarbete med bevakning som grund har byggts ut med fler uppgifter.

– En del kommuners tillfälliga utryckningar vid exempelvis otrygghet i bibliotek och skolor följt av dedikerade trygghetssatsningar med patrullerande ordningsvakter, säger Lars Jansson, branschchef och vice vd på Säkerhetsföretagen.

– Det har inte bara vairt fler ordningsvakter som efterfrågats de senaste åren, säger Lars Sjöberg på Polismyndighetens rättsenhet.

– Man har också önskat ha större områden än man tidigare hade, fortsätter Lars Sjöberg.

Trygghetsarbetet viktigt för kommunerna

Inom kommunerna kommer ordningsvakter bli allt vanligare i framtiden tror Sveriges kommuner och regioner, SKR.

– Jag tror att alla kommuner är måna om att befolkningen ska känna sig trygg och säker i sin egen kommun så frågan blir alltmer aktuell, säger Greta Berg som jobbar med säkerhet och trygghet hos SKR.

Relaterade artiklar

Back to top button