Konkurserna spås sjunka i maj

De senaste månadernas kraftiga konkursökningar mattas av i maj, enligt statistik från kreditupplysningsföretaget UC. Enligt UC kan minskningen bero på att ett stort antal svaga företag gick i konkurs redan under mars och april.

Enligt Richard Damberg, ekonom på UC, så är det endast restaurangnäringen som sticker ut bland maj månads konkurser, där UC har undersökt data för månadens första 12 dagar.

– Man tycker att det borde vara en kraftigare ökningstakt i andra branscher också, säger han till SvD men poängterar att det är tidigt i månaden fortfarande.

Gällande konkurser inom restaurang- och hotellbranschen spår UC att de kommer att öka med 50 procent under maj. Den ekonomiska krisen till följd av coronavirusets spridning är den stora boven i dramat.

Antal bolag som dagligen går i konkurs i maj spås uppgå till 21, jämfört med 20 per dag i maj 2019, det vill säga, konstaterar UC, på i princip samma nivå.

”Den första konkursvågen tycks ha avtagit. De första siffrorna i maj indikerar att den ökning av konkurserna vi såg i mars och april har lugnat ner sig. Många företag i besöksnäring och detaljhandel har fortsatt stora problem med lönsamheten just nu, men det har inte inneburit att de har gått i konkurs i någon större omfattning jämfört med förra året”, säger Richard Damberg, i ett pressmeddelande som skickades ut under onsdagsmorgonen.

Damberg säger att det är för tidigt att dra några slutsatser om nedgången är ihållande.

Han vågar inte peka på vad exakt som har orsakat nedgången men berättar att UC har en hypotes att den konkursvåg som skedde i mars och april bestod av svaga företag. Detta kunde röra sig om många företag med minusomsättning och liknande, säger Damberg.

De bolag som är kvar, enligt UC:s hypotes, är bättre förberedda för att klara coronakrisen.

– Det kan ta lite längre tid att kasta in handduken, konstaterar Richard Damberg.

Det stora frågetecknet för de kommande månaderna är om lågkonjunkturen kommer att hålla i sig. Det skulle göra att konkurserna skulle kunna öka bland industribolagen.

– Det gör att det kommer slå bredare mot företag i fler branscher, säger UC:s Damberg.

Storbanken Swedbank släppte samtidigt på onsdagsmorgonen sin senaste prognos för svensk ekonomi. Även Swedbank pekar på att en mer ihållande lågkonjunktur skulle leda till fler konkurser i fler branscher.

”Företagskonkurserna har också ökat kraftigt men visar hittills få tecken på stora spridningseffekter mellan branscher, något som kan komma att ske senare”, konstaterar banken.

Relaterade artiklar

Back to top button