Konsumtionen fortsatt på låg nivå

Drygt ett år efter att spridningen av covid-19 fick pandemistatus är konsumtionen fortsatt tydligt påverkad av restriktioner i samhället. Under föregående vecka, perioden 6 till 13 mars, låg konsumtionen i Sverige på en nivå som var 11 procent lägre än under motsvarande period förra året. Det visar färsk statistik över kortbetalningar från Swedbank Pay, som hanterar mer än hälften av alla korttransaktioner i Sverige.

Vid den här tiden i fjol lyftes konsumtionen till viss del av hamstring av livsmedel. Rensat för den jämförelsestörande posten syns en svagt positiv trend jämfört med de lägsta nivåerna i januari. Jämfört med motsvarande vecka 2019 ligger konsumtionen 4 procent lägre.

Inom tjänstesektorn låg konsumtionen 26 procent under nivån vid samma period 2020. Det tyder på en viss återhämtning men långt ifrån nivåerna före pandemin.

”Vi tror att konsumtionen kommer att fortsätta ligga under normala nivåer fram till dess att smittspridningen har minskat och restriktionerna kan lättas på”, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank i en kommentar.

Relaterade artiklar

Back to top button