Lindex försäljning störtdök i mars

Under mars månad slog coronapandemin till med full kraft och försäljningen för Lindex störtdök med 41 procent.

Lindex totala försäljning steg i januari och februari med 7,3 procent omräknat i svenska kronor och med 7,0 procent i lokala valutor. Men sen kom coronapandemin som fick försäljningen att störtdyka med 41,3 procent i mars. Det ledde till att försäljningen under första kvartalet rasade med totalt 12 procent i svenska kronor och 10,7 procent i lokala valutor.

– Vi inledde året med en stark försäljningstillväxt och fortsatt ökad lönsamhet men med anledning av den extraordinära globala coronasituationen har vårt läge förändrats. För några av våra försäljningsmarknader innebär det att vi i linje med myndigheters beslut fått stänga våra butiker, vilket innebär utmaningar. För att möta effekterna och den minskade efterfrågan i fysisk butik har vi agerat snabbt och genomfört ett kraftfullt kostnads- och åtgärdsprogram samt ökat fokus på att möta försäljningstillväxten online”, skriver Lindex vd Susanne Ehnbåge i ett pressmedelande.

Lindex försäljning online steg med 36,6 procent under första kvartalet och rusade som mest mellan den 13 till 31 mars då ökade försäljningen på nätet med 156 procent.

E-handeln stod för totalt 9,2 procent av all försäljning under första kvartalet, under samma period förra året låg den siffran på 5,8 procent.

Lindex är hårt drabbad av coronakrisen och redovisar en ökad förlust och ett rörelseresultat som stannar på -179,2 miljoner kronor (-131,5) för kvartalet.

Vid slutet av kvartalet låg antalet butiker på 460 stycken, 421 var egna butiker och 39 franchisebutiker. Under kvartalet stängde Lindex fem butiker och öppnade en ny.

Relaterade artiklar

Back to top button