Liten ljusning på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen levererar en ljusglimt från arbetsmarknaden. Antalet varslade personer förra veckan var det lägsta hittills under coronakrisen samtidigt som antalet nyinskrivna sjunker.

Men arbetslösheten bland ungdomar i åldern 18–24 år ökar.

Antalet varsel föll till 254 personer förra veckan, enligt Arbetsförmedlingen. Det kan jämföras med 639 varslade personer veckan före.

– Det är den klart lägsta nivån sedan pandemins utbrott. Det är dock för tidigt att dra några slutsatser under en semestermånad som juli ändå är, säger Mahad Malingur, tillförordnad enhetschef på Arbetsförmedlingens analysenhet.

– Vi får vänta och se hur hösten utvecklar sig. Men det är klart, det är ändå åt rätt håll, som det ser ut just nu, tillägger han.

Totalt har 92 351 personer varslats om uppsägning under coronakrisen. Först slog varselvågen hårdast mot besöksnäringen, men det har sedan dess även successivt blivit fler varsel inom industrin, enligt Malingur.

Han påminner om att det handlar om en hälsokris och att det är pandemins utveckling som avgör hur det går framöver.

– Enligt de scenarion som finns kommer arbetslösheten öka innan det vänder, in på nästa år, säger han.

Under förra veckan skrev 7 256 personer in sig som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Därmed är antalet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd nu totalt på 476 940 personer. Det motsvarar en arbetslöshetsnivå på 9,2 procent.

En dryg tredjedel av de nyinskrivna på Arbetsförmedlingen var ungdomar i åldern 18–24 år, bland vilka arbetslösheten nu har ökat till 13,4 procent, enligt myndigheten.

– Vi väntar oss att ungdomsarbetslösheten kommer att öka, om inte ungdomar i större utsträckning kommer in på utbildningar eller gör andra saker, säger Malingur.

Ungdomarna drabbas värre då coronakrisen främst slår mot så kallade ingångsjobb, vikariat och tillfälliga anställningar, exempelvis inom besöksnäringen, enligt enhetschefen.

– Då påverkar det ungdomarna i högre grad än andra, säger han.

Ungdomar och nyanlända får generellt inte heller draghjälp av trenden att jobba hemifrån, som har brett ut sig inom tjänstesektorn efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att de som kan ska jobba hemifrån för att bromsa smittspridningen. Ingångsjobben finns nämligen främst inom vård, omsorg, hotell, restaurang och handel, där den anställde normalt måste vara på plats för att utföra jobbet.

– Möjligheten att jobba hemifrån hjälper framför allt de som redan har ett jobb och som dessutom har möjlighet att jobba hemifrån, säger Malingur.

Han arbetar som många på Arbetsförmedlingen just nu själv hemifrån och tillägger att det är svårt att sia om hur det utbredda arbetandet hemifrån i vissa branscher kommer se ut framöver.

– För vår egen del har vi den här hållningen fram till den sista augusti och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det skulle jag tro gäller de flesta arbetsgivarna, att de följer rekommendationerna. Skulle de ändras skulle det bli annorlunda.

Relaterade artiklar

Back to top button