LKAB stänger verksamhet efter akuta smittlarmet

Det statliga gruvbolaget LKAB tvingas stänga delar av verksamheten till följd av covid-19-utbrottet i Gällivare. Samtidigt har en tågurspårning satt stopp för leveranserna.

Gällivare kommun larmar om en ökad smittspridning och kallar läget för ”akut” på sin hemsida. Det statliga gruvbolaget LKAB med järnmalmsbrytning i bland annat Malmberget i Gällivare tvingas stänga delar av verksamheten.

– Vi påverkas så till vida att vi har 60 medarbetare från förädlingsverksamheten, processverken, som antingen jobbar hemma eller stannar hemma, på grund av att de uppvisat symtom, alternativt varit i kontakt med det här skiftlaget där vi konstaterat covid-fall, säger Fredrik Björkenwall, tillförordnad presschef på LKAB.

Som en följd av personalfrånvaron har LKAB valt att stänga ett av två så kallade kusinterverk i Malmberget utanför Gällivare. Det nu nedstängda kusinterverket tillverkar normalt järnmalmpellets bestående av sex olika mineraler.

– Vi har nu inte kompetens nog på plats för att drifta de här verken på ett säkert och effektivt sätt. Därför har vi valt att stänga ner det här verket några dagar. Vi väntar på att en del nyckelpersoner kommer tillbaka inom några dygn och då sätter vi igång igen, säger Björkenwall.

Den nuvarande nedstängningen väntas pågå till midsommar.

– Vi gör det här av en ren säkerhetsåtgärd för vi vill inte riskera en ytterligare smittspridning i vår verksamhet eller i samhället, säger Björkenwall.

I början på maj skedde ett så kallat reparationsstopp i anläggningen i Malmberget. Vid det tillfället kom ett stort antal externa entreprenörer till anläggningen och Gällivare.

Kan utbrottet ha med stoppet att göra?

– Det är helt omöjligt att svara på. Vi har en allmän smittspridning i Sverige. Vi har haft de här repstoppen under vårvintern i både Svappavaara och Kiruna och nu i Malmberget. Men vad jag vill poängtera är att den absoluta majoriteten av entreprenörer kommer från Malmfälten med omnejd, säger Björkenwall.

Enligt Björkenwall kommer situationen med just covid-19-utbrottet i Gällivare inte att påverka leveranserna till kunderna. Anledningen är att det i helgen var en urspårning på Malmbanan i höjd med polcirkeln mellan Gällivare och Luleå vilket har gjort att transporterna stått still ändå.

– Nu håller man på och reparerar banan så det går inga tåg förrän tidigast i morgon, säger Björkenwall.

SSAB i Luleå som köper den den nu aktuella pelletsprodukten från LKAB säger att bolaget ännu inte lider av leveransstoppet. Anledningen uppges vara att LKAB har ett befintligt lager i Luleå.

Relaterade artiklar

Back to top button