Majsiffror pekar på konkursminskning

Det återstår några dagar av maj, men preliminär konkursstatistik pekar på en minskning av antalet konkurser jämfört med motsvarande månad i fjol.

Under perioden 1 till 27 maj försattes 644 företag i konkurs som berör 1 768 personer, enligt Tillväxtanalys. Under hela maj i fjol gick 713 företag i konkurs vilket berörde 2 310 personer.

Inom hotell och restaurang ökar dock konkurserna. I maj har det inletts 75 konkurser inom sektorn, jämfört med 53 stycken samma månad 2019. Inom både handeln och byggindustrin är antalet konkurser färre i maj i år jämfört med förra året.

Under både mars och april i år var antalet konkurser fler än året före. I april inleddes konkurser i 880 företag, jämfört med 667 i fjol. I mars försattes 770 företag i konkurs, mot 614 företag förra året. Fler anställda berördes av konkurserna i mars och april jämfört med hur det såg ut under motsvarande månader 2019.

Relaterade artiklar

Back to top button