Mäklarstatistik: Villapriserna fortsatte uppåt

Prisuppgången på villor fortsatte i juni med en uppgång om 2 procent från i maj. Samtidigt var priserna på bostadsrätter oförändrade. Det visar statistik från Svensk Mäklarstatistik.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 13 procent, samma som i maj, samtidigt som villapriserna stigit 20 procent, samma som förra månaden och den högsta uppgång som noterats i statistiken, som sträcker sig tillbaka till 2005.

Svensk Mäklarstatistik konstaterar att antalet sålda bostäder stigit till nya rekordnivåer. Under det första halvåret i år såldes det 20 procent fler bostadsrätter och 8 procent fler villor än under samma period 2020. Under samma tid har också medelpriset för en svensk bostadsrätt ökat med 330.000 kronor och med 630.000 kronor en villa.

Mäklarsamfundets mäklare tror på en lugnare utveckling på bostadsmarknaden framöver.

”Juni blev ännu en stark månad för villamarknaden medan bostadsrättspriserna stod stilla på riksnivå. En stor andel av Mäklarsamfundets medlemmar tror att vi står inför en lugnare marknadsutveckling de kommande månaderna. I vår senaste medlemsundersökning svarar 58 procent att priserna på villamarknaden blir oförändrade under juli till och med september. Motsvarande andel för bostadsrätter är 70 procent”, säger Mäklarsamfundets vd Björn Wellhagen i en kommentar.

Erik Olsson Fastighetsförmedling menar att marknaden är lite mer avvaktande när aktiviteten nu minskar under sommaren samtidigt som det återinförda amorteringskravet ökar osäkerheten om hur hösten blir.

”I övrigt är förutsättningarna goda med stark konjunktur och låg ränta, särskilt om effekterna av pandemin kvarstår”, skriver de i en kommentar.

Vad gäller effekter av pandemin konstaterar de att det på Hemnet nu för första gången under pandemin finns fler villor till salu än ett år tidigare.

”Det kan vara ett tecken på att flera äldre som nu är fullvaccinerade vågar flytta från sina villor. Plötsligt kan det bli avtagande effekter av pandemins effekter på bostadsmarknaden som skapar oro i stället”, skriver Erik Olsson Fastighetsförmedling.

Svensk Mäklarstatistik redovisar prisutvecklingen som tremånaders glidande medelvärden, viktade efter antalet försäljningar, för att dämpa säsongseffekter och tillfälliga avvikelser som inte har med den underliggande marknadsutvecklingen att göra.

För juni innebär månadsförändringen att det viktade medelvärdet för april-juni jämförs med motsvarande viktade medelvärde för mars-maj. För tremånadersförändringen görs jämförelsen med januari-mars.

statistik bostadspriser

Relaterade artiklar

Back to top button