Många företag planerar prishöjningar

Det väntas omfattande prishöjningar gentemot slutkunder.

Företagen kompenserar sig just nu på bred front för högre produktionskostnader, enligt en enkät med inköpschefer som storbanken Swedbanks ekonomer har gjort.

”Två av tre företag i industrin och drygt hälften av tjänsteföretagen räknar med att i stor eller mycket stor utsträckning ta ut högre priser av sina kunder”, skriver Swedbank i ett pressmeddelande.

Enligt Swedbansk senioranalytiker Jörgen Kennemar är det längre leveranstider, brist på insatsvaror och stigande energipriser som driver upp produktionskostnaderna inom näringslivet.

Företagen planerar inte bara att höja priser mot kund. Nio av tio tillfrågade inköpschefer har även förändrat sina inköp på grund av längre leveranstider och bristen på insatsvaror.

”Hälften av dem har byggt upp större lager för att säkra tillgången på insatsvaror medan en fjärdedel använder fler leverantörer”, skriver Swedbank.

Större lagerhållning är en annan strategi som brett ut sig för att hantera pandemieffekter och utbudsstörningar. Kennemar tror att detta kommer att spela en allt viktigare roll framöver inom industrin.

Relaterade artiklar

Back to top button