Miljardunderskott i statskassan för 2020

De ekonomiska åtgärderna på grund av coronapandemin hade en stor effekt på statens budget. Både inkomster och utgifter påverkades negativt på grund av pandemin. Statens budgetsaldo för hela 2020 blev ett underskott på 221 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande från Ekonomistyrningsverket (ESV).

Saldot är 268 miljarder lägre än i den ursprungliga budgeten för 2020.

Vid totalt 16 tillfällen under förra året fattade Riksdagen beslut om budgetändringar i spåren av pandemin.

Totalt uppgick statens inkomster till 999 miljarder kronor under 2020, 118 miljarder lägre än beräknat när budgeten lades fram. Utgifterna uppgick till 1 219 miljarder kronor, 150 miljarder högre än i den ursprungliga budgeten. Dock blev utgifterna lägre än vad som beräknades i ändringsbudgetarna som lades fram under året. Jämfört med 2019 blev intäkterna 57 miljarder lägre under fjolåret och utgifterna 276 miljarder högre.

Relaterade artiklar

Back to top button