MQ ansöker om konkurs i coronakrisens spår

Trots flera försök har MQ misslyckats med att vända sin sjunkande försäljning och aktien har kollapsat det senaste året.

Förra året gjorde MQ en nedskrivning på 500 miljoner och under maj i fjol fick de hjälp i form av en räddningsemission på 176 miljoner.

Men sen startade coronaepidemin och planerna förändrades för både MQ och resten av världen.

”Beslutet att ansöka om konkurs baseras på kraftigt försämrad försäljning under mars och inledningen av april och som bedöms ha betydande påverkan på konsumtionsmarknaden under en längre period även efter COVID-19″, skriver företaget i ett pressmeddelande.

”Styrelsen bedömer att förutsättningarna för att fortsätta bedriva MQ:s verksamhet väsentligt försämrats”.

”Det är ett djupt beklagligt besked som styrelsen tvingats fatta, inte minst för vår personal, våra leverantörer och samarbetspartners. Vi har gjort allt vi kunnat för att möjliggöra en fortsättning av verksamheten men under rådande omständigheter får vi inse att det tyvärr inte är möjligt”. säger Ingvar Larsson vd för MQ.

Butikerna bytte namn

MQ har länge haft problem och i höstas ändrade man verksamheten. Planen var att man nu skulle bilda en konceptbutikskedja och byta namn till MarQet.

Företaget startade också ett samarbeta med second hand aktören Myrorna och med uthyrningsbolaget Something Borrowed. MQ satsade även på en ny inredning och avslutade samarbeten med flera olika varumärken och tog istället in nya.

Men trots de påkostade konceptbutikerna har besökarna stannat hemma under coronakrisen.

Bolaget som äger MQ har tagit till flera åtgärder och kostnadsbesparingar för att klara av krisen men har misslyckats med tanke på att bolaget redan tidigare var i en svår ekonomisk situation.

MQ säger att det inte varit möjligt i nuvarande läge ta del av statliga lånegarantier via bolagets kreditgivare.

Nyemission ställs in

Den 18 mars 2020 offentliggjorde MQ:s styrelse att de skulle genomföra en företrädesemission. Förhoppningarna var att företrädesemissionen skulle ge förutsättningar för att ta koncernern tillbaka till vinst.

Men det förändrade coronakrisen på. Företrädesemissionen har nu avbrytits.

MQ:s ägarbolag satte för bara några veckor sedan systerkedjan Joy i konkurs och nu är det alltså MQ:s tur.

Relaterade artiklar

Back to top button