Nollräntan ligger kvar till 2024

Riksbanken anser att de stimulanser som är på plats bidrar till återhämtningen och låter räntan ligga kvar på noll procent. Banken räknar också med nollränta till 2024, enligt sin nya prognos.

Riksbanken lämnar som väntat styrräntan oförändrad på noll procent. Banken räknar också med att nollräntan ligger kvar till 2024, enligt en ny prognos.

Stödköpsprogrammet fortsätter också inom ramen för 700 miljarder kronor, vilket är oförändrat jämfört med tidigare besked.

”För att underlätta återhämtningen och bidra till att inflationen stiger mot målet behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

De räknar nu med att det dröjer till 2023 innan inflationen varaktigt ligger nära målet på 2 procent.

Enligt Riksbanken har den svenska ekonomin stått emot den andra vågen av smittspridning ”förhållandevis väl” tack vare de ekonomiska stimulanser som satts i verket.

”Pandemin har inte släppt greppet om den ekonomiska utvecklingen. I Sverige, liksom i omvärlden, är flera tjänstebranscher fortsatt hårt pressade eftersom hushållen inte har kunnat konsumera som normalt under krisen. Men totalt sett har ekonomin varit mer motståndskraftig mot pandemins andra våg än den första. Vaccinationerna har nu kommit igång”, skriver Riksbanken.

Banken passar samtidigt på att skruva i sina prognoser. Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) väntas växa med 3,0 procent i år, vilket är en höjning jämfört med den tidigare prognosen på 2,6 procent. Under 2022 räknar dock banken med en lägre tillväxt än tidigare – 3,9 procent, jämfört med tidigare prognos på 5,0 procent.

”Den ekonomiska utvecklingen under 2021 kommer i hög grad att avgöras av hur snabbt och effektivt vaccinationerna dämpar pandemin”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Riksbanken räknar nu också med en arbetslöshet på 8,5 procent i år, vilket är en sänkning från tidigare prognosen på 9,4 procent.

Marknadsreaktionerna på årets första räntebesked var nästan inte mätbara. Kronan backade något öre mot euron, men låg stabil mot dollarn, minuterna efter beskedet.

Räntan på tvååriga svenska statsobligationer låg stabil på minus 0,34 procent, medan räntan på tioåriga obligationer sjönk en punkt till plus 0,18 procent.

Börsrekord och kronlyft

Kronan lyfte med nästan 14 procent mot dollarn i fjol och noterade för någon månad sedan den högsta nivån på nästan tre år.

En stark krona bidrar till att via billigare import trycka ned inflationen och kan i kombination med lägre inflationsförväntningar pressa Riksbanken att lansera nya stimulansåtgärder – som räntesänkningar och stödköp.

Samtidigt bidrar Riksbankens stimulanser till att trycka upp tillgångspriser på exempelvis aktier och bostäder, vilket får en del bedömare att varna för bubblor.

Villapriserna hade i januari lyft med 13 procent på årsbasis och Stockholmsbörsens OMXS-index steg 13 procent under 2020 och slog så sent som förra veckan nytt historiskt rekord.

Relaterade artiklar

Back to top button